• Carmen Polanco Lugo on About.me

  https://about.me/carmenpolancolugo

 • Carmen Polanco Lugo on Crunchbase

  https://www.crunchbase.com/person/carmen-polanco-lugo

 • Carmen Polanco Lugo on Pinterest

  https://www.pinterest.com/carmenpolancolugo

 • Carmen Polanco Lugo on Reddit

  https://www.reddit.com/user/carmenpolancolugo

 • Carmen Polanco Lugo

  https://www.behance.net/carmenpolancolugo/