• Doug Pitassi on mystrikingly

  https://dougpitassi.mystrikingly.com/

 • Douglas Pitassi on Wattpad

  https://www.wattpad.com/user/dougpitassi

 • Doug Pitassi on Crunchbase

  https://www.crunchbase.com/person/doug-pitassi-40e8

 • Doug Pitassi on Muckrack

  https://muckrack.com/dougpitassi

 • Douglas Pitassi on Issuu

  https://issuu.com/dougpitassi