• Docksal 101 (PL)

    Jeśli znasz Dockera lub nadal jest dla Ciebie zagadką, lub chcesz dowiedzieć się, jak ułatwić sobie pracę, zapraszam na spotkanie z Docksalem. Pokażę Ci, jak szybko skonfigurować projekt przy użyciu dowolnej wersji PHP lub Node.js, jak udostępnić taką konfigurację swojemu zespołowi lub przygotować środowisko szyte na miarę.

  • Docksal 101 (EN)

    If you know Docker or it is still a mystery to you, or you want to find out how to make it easier to work with, I invite you to meet Docksal. I will show you how to quickly configure a project using any version of PHP or Node.js, how to share such a configuration with your team or prepare a tailor-made environment.

  • Docksal 101 (extended)

    If you know Docker or it is still a mystery to you, or you want to find out how to make it easier to work with, I invite you to meet Docksal. I will show you how to quickly configure a project using any version of PHP or Node.js, how to share such a configuration with your team or prepare a tailor-made environment.