• Jeff Webb Herff Jones on Cakeresume

  https://www.cakeresume.com/me/jeff-webb-herff-jones

 • Jeff Webb Herff Jones on Pinterest

  https://www.pinterest.com/jeffwebbherffjones/

 • Jeff Webb Herff Jones on Muckrack

  https://muckrack.com/jeff-webb-herff-jones

 • Jeff Webb Herff Jones on Medium

  https://jeffwebbherffjones.medium.com/

 • Jeff Webb Herff Jones on Issuu

  https://issuu.com/jeffwebbherffjones