• Shawn Kilgarlin on Quora

  https://www.quora.com/profile/Shawn-Kilgarlin-1

 • Shawn Kilgarlin on Behance

  https://www.behance.net/shawnkilgarlin

 • Shawn Kilgarlin on Issuu

  https://issuu.com/shawnkilgarlin

 • Shawn Kilgarlin on Crunchbase

  https://www.crunchbase.com/person/shawn-kilgarlin-150a

 • Shawn Kilgarlin on Medium

  https://shawnkilgarlin0.medium.com/