• Επαγγελματική πορεία στην Πληροφορική

  • Σπουδές στην σχολή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ και συμβουλές καριέρας

    Περιγραφή των επιλογών για προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα ΗΜΜΥ του ΕΜΠ και γενικές συμβουλές καριέρας στην Πληροφορική.

  • Προοπτικές στον τομέα της Πληροφορικής