• 2016-11 Polyglot Persistence #buildstuff

  • 2016-11-10 Polyglot Persistence & Marten #visug

    Demo marten: https://github.com/tim-cools/soloco-talks

  • 2016-06-14 Polyglot Persistence & Marten @iChoosrBE

    Demo marten: https://github.com/tim-cools/soloco-talks

  • 2016-05-25 Polyglot Persistence & Marten #DDDBE

    Demo marten: https://github.com/tim-cools/soloco-talks