All decks
  • Báo cáo toàn cảnh IT tại Việt Nam 2020

  • Báo cáo toàn cảnh các doanh nghiệp IT tại Việt Nam

    Dựa trên các dữ liệu tuyển dụng trên toàn thị trường, TopDev xin công bố toàn cảnh các doanh nghiệp IT tại Việt Nam bao gồm các lĩnh vực: thương mại điện tử, logistics, SAAS, Cloud service, CRM, ERP, Fintech, Martech, Blockchain, AI. Trong bản báo cáo này, chúng tôi không đề cập nhiều đến các doanh nghiệp outsourcing hoặc các sản phẩm gia công. Chúng tôi tập trung nhiều vào các sản phẩm công nghệ phát triển và triển khai trực tiếp đến thị trường. Theo như các báo cáo gần đây nhất của TopDev, xu hướng các công ty gia công (Outsourcing) đang dịch chuyển đầu tư thêm hướng làm sản phẩm (Product) diễn ra khá mạnh nên bạn cũng sẽ bắt gặp một số tên tuổi trong lĩnh vực gia công phần mềm trong báo cáo này. Trong bản báo cáo đặc biệt này, chúng tôi đem đến cái nhìn toàn cảnh về các ứng dụng công nghệ góp phần thay đổi cuộc sống đến từ các công ty công nghệ tại Việt Nam. Những doanh nghiệp được đề cập trong bản báo cáo này bao gồm các khách hàng, đối tác của TopDev hoặc các doanh nghiệp có nhiều hoạt động liên quan đến nhiều hoạt động tuyển dụng IT mạnh mẽ và đa dạng trong khoảng thời gian gần đây. Những số liệu và thông tin dùng trong bản báo cáo này được cung cấp từ các chuyên gia, diễn giả, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp tham gia các hoạt động employer branding, networking và marketing tại Việt Nam, cũng như những thông tin được lựa chọn và tổng hợp từ dữ liệu của TopDev.

  • TopDev - Việc làm IT cho Top Developers

    – IT recruitment platform in Vietnam with more than 300,000 Developer Profiles – The pioneering and one-of-a-kind unit in the IT sector in Vietnam helps building and developing Recruitment Brand – Employer Brand for hundreds of local & international companies – The prestigious unit specializes in conducting surveys, analyzing and releasing quarterly/annual reports about IT market and IT human resources in Vietnam – The Organizers of the 2 largest scale technology events in Vietnam: Vietnam Mobile Day and Vietnam Web Summit