All decks
  • JavaScriptowa fizyka kwantowa

    ...czyli Twoja pierwsza, użyteczna apka w elektronie

  • PWA:Let’s go Native

    to be done

  • PWA: Why iOS sucks and what can we do about it