• LaTeX: de cero a \infinity

    LaTeX é un sistema de edición de documentos de alta calidade orientado ao mundo técnico e cientíico, onde é o standard de facto. Ademais, desde o curso pasado é o que hai que usar para facer a memoria do TFG do GEI na FIC. Os documentos en LaTeX non se "editan", senón que se "especifican", dun xeito moito máis parecido a como programamos en HTML ou Markdown que a como traballamos en suites de oficina tipo (Libre)Office. Nesta sesión, aprenderemos todo o que precisamos saber para ir até o infinito e máis aló no mundo de LaTeX.