LaTeX

de cero a \infinity

Quen somos?

 • Estudantes TFG FIC
 • Xente interesada en saber qué é isto de LaTeX

Que queremos?

 • Usar o modelo LaTeX para o TFG sen medo!
 • Aprender qué é isto de LaTeX

WYSIWYG

 • Escribir
 • Formatear
 • Maquetar
 • Escribir
 • Formatear
 • Maquetar
 • Escribir
 • Formatear
 • Maquetar

LaTeX

 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir

1

2

3

Comandos en LaTeX

\tienenEstaPinta

\oEsta{otra}

\oEsta{otra}{pinta}

\o[esta]{pinta}

\otambien[esta=pinta]{si,tambien}

Que facemos?

 • Listas
 • Imaxes
 • Táboas
 • Fórmulas matemáticas
 • Ligazóns (internas, externas)
 • Notas a pé
 • Código fonte
 • Bibliografía

Máis...

Modelo para a memoria TFG GEI (código fonte)

 

https://git.fic.udc.es/laura.milagros.castro.souto/Modelo_TFG/

 

Modelo para a memoria TFG GEI (Overleaf)

 

https://www.overleaf.com/read/wctvhyfctxyh

Graciñas!

 

Contacto:

 

lcastro@udc.gal

@lauramcastro

LaTeX: de cero a \infinity

By Laura M. Castro

LaTeX: de cero a \infinity

LaTeX é un sistema de edición de documentos de alta calidade orientado ao mundo técnico e cientíico, onde é o standard de facto. Ademais, desde o curso pasado é o que hai que usar para facer a memoria do TFG do GEI na FIC. Os documentos en LaTeX non se "editan", senón que se "especifican", dun xeito moito máis parecido a como programamos en HTML ou Markdown que a como traballamos en suites de oficina tipo (Libre)Office. Nesta sesión, aprenderemos todo o que precisamos saber para ir até o infinito e máis aló no mundo de LaTeX.

 • 143
Loading comments...