All decks
  • Jak czytać i pisać dokumentację oprogramowania

    Ucząc się programować, od razu chciałem dokładać swoją pracę do używanych przez siebie projektów open source. Niestety, umiałem za mało, żeby rozumieć i zmieniać cudzy kod. Na szczęście odkryłem, że mogę pomóc zaganianym programistom z redakcją dokumentacji i dodawaniem brakujących przecinków i usuwaniem przymiotników! Umiejętność czytania dokumentacji przydaje się nie tylko twórcom, ale i użytkownikom oprogramowania. Z kolei umiejętność zrozumiałego pisania przydaje się nie tylko w IT.

  • Niech to dundry świsną! Programistyczne rozmówki angielsko-polskie

    Subiektywny przegląd programistycznego żargonu i kawałków angielskiego przydatnych w pracy z oprogramowaniem.