• System ankiet mobilnych do oceniania eksponatów poprzez kody szybkiej odpowiedzi

 • Ansible

 • cnkieter

 • >using centralized social media in 2019

 • sio2bsd

 • FTP, vim i inne deluzje

 • OWT Staszic Lublin

 • Polska wolność

 • NeoStaszic-2

 • Jakaś strona eventowa

 • Git w uproszczeniu

 • Samochód

 • Kaszubi