• ohjelmoinnin peruskäsitteet - funktiot

 • Tekstin tulostaminen näytölle

 • Ohjelmoinnin perusteet, kevät 2015

 • ;

 • debuggausajattelun alkeet

 • Tilakoneet

 • ohjelmakoodin eteneminen

 • Ohjelmoinnin alkeita käytännössä

 • Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2014

 • Qt:ssa koodattavan C++ -koodin rakenne

 • Olio-ohjelmointi

 • PC osana mittausjärjestelmää

 • Oppimisen valmiudet - tietotekniikka

 • totta tai valetta

 • silmukat

 • Tenttiin kertaus

 • ohjelmakoodin eteneminen

 • ohjelmoinnin perusteet - muuttujat

 • ohjelmoinnin peruskäsitteet - funktiot (vanha)

 • muistinhallinta

 • Qt: käytännön harjoituksia

 • Ohjelmoinnin perusteet 2013-2014