• Hromadná práce s daty v Doctrine

  • Jeden login vládne všem (Symfony aplikacím)

  • Doctrine - Není cache jako cache