Doctrine 2

Práce s hromadou dat

Jsem Tomáš :)

programátor

školitel

rodič

 

Apicart

Co náš čeká?

 • Doctrine DBAL
  • Hromadné výběry
 • Doctrine ORM
  • Hromadné výběry
  • Hromadné vkládání
  • Hromadné aktualizace

Kdo zná Doctrine?

Kdo používá Doctrine?

Doctrine DBAL

Hromadný výběr na úrovni SQL

Úkol č.1

Vygenerovat XML obsahující všechny produkty

Databáze:

Aplikace:

/** @var \Doctrine\DBAL\Connection $connection */
$connection = $this->connection;
$products = $connection->fetchAll('SELECT * FROM products ORDER BY id ASC');
foreach ($products as $product) {
  echo sprintf(
    '
      <product>
        <id>%d</id>
        <name>%s</name>
        <price>%d</price>
      </product>
    ',
    $product['id'],
    $product['name'],
    $product['price'],
  );
}

Výhody:

 • Rychle naprogramované
 • Snadno čitelné
 • Přehledné a intuitivní

Nevýhody:

 • Vykonání trvá dlouho
 • Běh je náročný na paměť

Databáze:

Aplikace:

$statement = $connection->prepare(
  'SELECT * FROM products ORDER BY id ASC',
  [\PDO::ATTR_CURSOR => \PDO::CURSOR_SCROLL]
);
$statement->execute();
while ($product = $statement->fetch(\PDO::FETCH_ASSOC)) {
  echo sprintf(
    '
      <product>
        <id>%d</id>
        <name>%s</name>
        <price>%d</price>
      </product>
    ',
    $product['id'],
    $product['name'],
    $product['price'],
  );
}

Výhody:

 • Rychle naprogramované
 • Vykonání je násobně rychlejší
 • Běh potřebuje minimum paměti

Nevýhody (subjektivní):

 • Obtížněji čitelné
 • Méně přehledné

Doctrine ORM

Hromadná práce na úrovni entit

Úkol č.2

Vygenerovat XML obsahující všechny produkty

Databáze:

Aplikace:

/** @var \Doctrine\ORM\EntityManager $entityManager */
$entityManager = $this->entityManager;
$query = $entityManager->createQuery(
  'SELECT p FROM App\Model\Entity\Product p ORDER BY p.id'
);
$products = $query->getArrayResult();
foreach ($products as $product) {
  echo sprintf(
    '
      <product>
        <id>%d</id>
        <name>%s</name>
        <price>%d</price>
      </product>
    ',
    $product->getId(),
    $product->getName(),
    $product->getPrice(),
  );
}

Výhody:

 • Snadno čitelné
 • Rychle naprogramované
 • Přehledné a intuitivní
 • Funguje i s přednačítání kolekcemi

Nevýhody:

 • Vykonání trvá dlouho
 • Běh je náročný na paměť

Databáze:

Aplikace:

/** @var \Doctrine\ORM\EntityManager $entityManager */
$entityManager = $this->entityManager;
$query = $entityManager->createQuery(
  'SELECT p from App\Model\Entity\Product p ORDER BY p.id'
);
$iterableResult = $query->iterate();
foreach ($iterableResult as $product) {
  echo sprintf(
    '
      <product>
        <id>%d</id>
        <name>%s</name>
        <price>%d</price>
      </product>
    ',
    $product[0]->getId(),
    $product[0]->getName(),
    $product[0]->getPrice(),
  );
  $entityManager->detach($product[0]);
}

Výhody:

 • Snadno čitelné
 • Rychle naprogramované
 • Přehledné a intuitivní
 • Vykonání je násobně rychlejší
 • Běh potřebuje minimum paměti

Nevýhody:

 • Nepodporuje přednačítání kolekcí

Úkol č.3

Naimportovat produkty od dodavatele do databáze

Aplikace:

$xml = [ // produkty načtené z našeho XML
  [
    'id' => 1,
    'name' => 'NATURVITA Biosil Plus 60 tablet',
    'price' => 58
  ],
  [
    //...
  ]
];

/** @var \Doctrine\ORM\EntityManager $entityManager */
$entityManager = $this->entityManager;

foreach ($xml as $data) {
  $product = new \App\Model\Entity\Product;
  $product->setId($data['id']);
  $product->setName($data['name']);
  $product->setPrice($data['price']);

  $entityManager->persist($product);
  $entityManager->flush();
}

Výhody:

 • Snadno čitelné
 • Rychle naprogramované
 • Přehledné a intuitivní

Nevýhody:

 • Vykonání trvá dlouho
 • Běh je náročný na paměť

Aplikace:

/** @var \Doctrine\ORM\EntityManager $entityManager */
$entityManager = $this->entityManager;
$xml = [ // produkty načtené z našeho XML
  [
    'id' => 1,
    'name' => 'NATURVITA Biosil Plus 60 tablet',
    'price' => 58
  ],
  [
    //...
  ]
];
$batchSize = 100;

foreach ($xml as $index => $data) {
  $product = new \App\Model\Entity\Product;
  $product->setId($data['id']);
  $product->setName($data['name']);
  $product->setPrice($data['price']);

  $entityManager->persist($product);

  if (($index % $batchSize) === 0) {
    $entityManager->flush();
  }

  $entityManager->flush();
}
/** @var \Doctrine\ORM\EntityManager $entityManager */
$entityManager = $this->entityManager;
$xml = [ // produkty načtené z našeho XML
  [
    'id' => 1,
    'name' => 'NATURVITA Biosil Plus 60 tablet',
    'price' => 58
  ],
  [
    //...
  ]
];
$batchSize = 100;

foreach ($xml as $index => $data) {
  $product = new \App\Model\Entity\Product;
  $product->setId($data['id']);
  $product->setName($data['name']);
  $product->setPrice($data['price']);

  $entityManager->persist($product);

  if (($index % $batchSize) === 0) {
    $entityManager->flush();
    $entityManager->clear();
  }

  $entityManager->flush();
  $entityManager->clear();
}

Výhody:

 • Snadno čitelné
 • Rychle naprogramované
 • Přehledné a intuitivní
 • Vykonání je násobně rychlejší
 • Běh je šetrnější na paměť

Nevýhody:

 • Je potřeba znovu načítat společné entity 

Úkol č.4

Zdražit všechny produkty o 10%

Aplikace:

/** @var \Doctrine\ORM\EntityManager $entityManager */
$entityManager = $this->entityManager;
$query = $entityManager->createQuery(
  'SELECT p from App\Model\Entity\Product p ORDER BY p.id'
);
$iterableResult = $query->iterate();
$batchSize = 100;
$i = 0;
foreach ($iterableResult as $row) {
  $product = $row[0];
  $product->increasePrice(10);

  if (($i % $batchSize) === 0) {
    $entityManager->flush();
    $entityManager->clear();
  }
  ++$i;
}

$entityManager->flush();

Výhody:

 • Snadno čitelné
 • Rychle naprogramované
 • Přehledné a intuitivní
 • Vykonání je násobně rychlejší
 • Běh je šetrnější na paměť

Nevýhody:

 • mnohonásobně pomalejší než SQL UPDATE 

Co si z toho odnést?

 • Ke stejnému cíli vede více cest
 • Krásný kód není vždy ten nejvýkonnější
 • Vyplatí se podívat do dokumentace
 • Myslete dopředu na objem dat
 • Zametejte stopy za  sebou
 • Vše měřit, monitorovat a optimalizovat

Díky za pozornost!

Nějaké otázky?

 

tomaspilar.cz  |        @tomaspilaru

Hromadná práce s daty v Doctrine

By tomaspilar

Hromadná práce s daty v Doctrine

 • 587