Title Text

LOGIN

Jeden login vládne všem

Symfony aplikacím

Jsem Tomáš :)

programátor

školitel

rodič

Apicart

Jak problém vznikl?

Nákupní košík

e-mail

heslo

Přihlásit

 - vlastní databáze

 - vlastní aplikace

 - vlastní logika

 - vlastní subdoména

 - samostatný produkt

 - vlastní autentizace

Máme další produkt...

Vyhledávání

e-mail

heslo

Přihlásit

 - vlastní databáze

 - vlastní aplikace

 - vlastní logika

 - vlastní subdoména

 - samostatný produkt

 - vlastní autentizace

Jaký je problém?

Nákupní košík

e-mail

heslo

Přihlásit

Vyhledávání

e-mail

heslo

Přihlásit

...

e-mail

heslo

Přihlásit

Jaké je řešení?

Nákupní košík

Vyhledávání

...

Accounts

e-mail

heslo

Přihlásit

Jak na to?

 - zrefaktorujte autentizaci/registraci do nové aplikace

 - vytvořte API pro získání informací o přihlášeném uživateli

 - vytvořte si privátní PHP balíček pro composer

 - zvolte si jedno centrální úložiště pro session

 - nastavte si správně cookie domain

 - implementujte redirecty z a do aplikací

 - obrňte se trpělivostí... ;)

Redis pro sessions

framework:
  session:
    cookie_domain: .apicart.net
    cookie_lifetime: 1209600 # 14 days
    gc_maxlifetime: 1209600 # 14 days
    cookie_samesite: lax
    cookie_secure: auto
    handler_id: Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Handler\RedisSessionHandler
    name: PHPSESSID

services:
  SessionRedis:
    class: Redis
    calls:
      -  method: connect
        arguments:
          - '%env(SESSION_REDIS_HOST)%'
          - '%env(int:SESSION_REDIS_PORT)%'
      -  method: select
        arguments:
          - '%env(int:SESSION_REDIS_DATABASE)%'

  Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Handler\RedisSessionHandler:
    arguments:
      - '@SessionRedis'

Symfony security

security:
  providers:
    apicart_accounts_provider:
      id: Apicart\Accounts\Security\UserProvider

  firewalls:
    dev:
      pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/
      security: false
    main:
      pattern: ^/
      provider: apicart_accounts_provider
      user_checker: Apicart\Accounts\Security\UserChecker
      anonymous: ~

UserProvider

final class UserProvider implements UserProviderInterface
{
  private $userApi;

  public function __construct(UserApi $userApi)
  {
    $this->userApi = $userApi;
  }

  public function loadUserByUsername($username)
  {
    $user = $this->userApi->findByUsername($username);
    if ($user === null) {
      throw new UsernameNotFoundException;
    }
    return $user;
  }

  public function refreshUser(UserInterface $user)
  { /** ... **/ }

  public function supportsClass($class)
  { /** ... **/ }
}

User

class User implements UserInterface, Serializable
{

  //...

  public function serialize(): string
  {
    return serialize([
      $this->username,
      $this->password,
      $this->salt,
    ]);
  }
  
  public function unserialize($serialized): void
  {
    [
      $this->username,
      $this->password,
      $this->salt,
    ] = unserialize($serialized, ['allowed_classes' => false]);
  }

}

AbstractToken::hasUserChanged

private function hasUserChanged(UserInterface $user)
{

  if ($this->user instanceof EquatableInterface) {
    return !(bool) $this->user->isEqualTo($user);
  }

  if ($this->user->getPassword() !== $user->getPassword()) {
    return true;
  }

  if ($this->user->getSalt() !== $user->getSalt()) {
    return true;
  }

  if ($this->user->getUsername() !== $user->getUsername()) {
    return true;
  }

  // AdvancedUserInterface is deprecated since Symfony 4.1

  return false;
}

UserChecker

final class UserChecker implements UserCheckerInterface
{
  public function checkPreAuth(UserInterface $user): void
  { /** ... **/ }


  public function checkPostAuth(UserInterface $user): void
  {
    if (! $user instanceof User) {
      return;
    }

    if (! $user->isActive()) {
      throw new AccountDeactivatedException;
    }
  }
}

Redirect z Controlleru

trait AccountsRedirectTrait 
{
  private $host = 'https://accounts.apicart.net';

  public function redirectToLogin(): RedirectResponse
  {
    $request = $this->getRequest();

    return new RedirectResponse(
      $this->host . '?backlink=' . $this->getBacklink($request)
    );
  }

  public function redirectToLogout(): RedirectResponse
  {
    $request = $this->getRequest();

    return new RedirectResponse(
      $this->host . '/logout?backlink=' . $this->getBacklink($request)
    );
  }

  private function getBacklink(Request $request): string
  {
    return $this->urlGenerator->generate(
      $request->get('_route'),
      $request->get('_route_params'),
      UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL
    );
  }
}

Finální struktura

Nákupní košík

Vyhledávání

...

Accounts

e-mail

heslo

Přihlásit

Shrnutí...

+ máme jednotný login do všech aplikací

 máme jednotný login do všech aplikací

Co dál?

- zbavit se sdílení session mezi aplikacemi

- implementovat dvoufázové ověření

- implementovat přepínání účtů

Díky za pozornost!

Máte otázky?

Tomáš Pilař

                  https://www.tomaspilar.cz/

                              https://twitter.com/TomasPilaru

https://apicart.net/

 

Apicart

Jeden login vládne všem (Symfony aplikacím)

By tomaspilar

Jeden login vládne všem (Symfony aplikacím)

 • 579