Nätvett och etikett

Bessemerbiblioteket

"Alla människor ljuger i genomsnitt

två gånger per dag."

Källa?

"Alla människor ljuger i genomsnitt två gånger per dag."

Källhänvisning:

Titel: Lögnare är vi allihopa.

Författare/Upphovsman: Vivvi Toikkanen
Källa/URL: Artikel ur Allt om Vetenskap / http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/lognare-ar-vi-allihopa

Datum 1: 20 jun 2006
Datum 2: 15 okt 2015

 

 

 

Hur använder jag källan i text?

Författare:

Titel:

Ort/WWW:

Datum:

Enligt Vivvi Toikanen som har skrivit artikeln "Lögnare är vi allihopa" i Allt om Vetenskap så ljuger vi alla i genomsnitt två gånger dagligen.

"Ett par gånger om dagen slinker det ut en vardagslögn ur munnen på oss människor. Det gäller både barn och vuxna, män som kvinnor. Och tur är väl det: Om vi alltid sa sanningen skulle vi snabbt göra oss omöjliga socialt. För vem vill höra att den nya tröjan man just köpt är gräslig eller att man kör bil som en gammal höna?"

- Ur Allt om Vetenskap, 2006

Jag skriver ett arbete om lögn och har läst att människan i genomsnitt ljuger 2 gånger dagligen.

Ett par gånger om dagen slinker det ut en vardagslögn ur munnen på oss människor. Det gäller både barn och vuxna, män som kvinnor. Och tur är väl det: Om vi alltid sa sanningen skulle vi snabbt göra oss omöjliga socialt. För vem vill höra att den nya tröjan man just köpt är gräslig eller att man kör bil som en gammal höna?

Så här ska det däremot INTE se ut!

Källkritik avslöjar lögnerna på nätet.

Äkthet

          Tidsamband

        Oberoende

             Tendensfrihet

Vad är en källa?

Allt du bygger kunskap på är en källa.

 

  Materiella

Skriftliga

Muntliga

Virtuella

Exempel på Websidor

Berömda förfalskningar

Svepduken i Turin

Sägs vara Jesus liksvepning MEN undersökningar

med moderna metoder, till exempel KOL14-metoden,

visar att duken är betydligt yngre än 2000 år gammal

och man har hittat spår av medeltida färgpigment i duken.

 

Sions vises protokoll

Sägs vara ett dokument skrivet av Sionistiska världskongress i Basel 1897

som ska vara planerna för en "hemlig judisk världsstyrelse" MEN är egentligen

producerat av den ryska hemliga polisen för att skapa antisemitism.

Här använder vi metoden källkritik för att kontrollera äktheten i dokumentet.

 

Massakern i Timisoara

1989 spreds rykten av en fruktansvärd massaker i Timisoara, Rumänien.

Massgravar påstods ha hittat och rapporter om 4600 döda sändes ut över

hela världen MEN liken visade sig ha märken efter obduktioner. De hade tagit kropparna efter människor som dött av naturliga orsaker och arrangerat dem

så att de skulle se ut som offer efter en massaker. Dödssiffran sjönk till 200.

Den källkritiska principen ÄKTHET

betyder att källan är det den ger sig ut för att vara, att den inte är en förfalskning.

Här kan vi också diskutera begrepp som kontext och förförståelse.

Glömskekurva

Den källkritiska principen TIDSAMBAND har att göra med intresse och minne.

Huvudregeln är att en källa som ligger nära oss, ju mer samtida den är, den litar vi mer på.

 

Ju mer detaljerad kunskap vi söker ökar på kravet på samtidighet.

Den källkritiska principen OBEROENDE

 

Ett exempel: Emma och Kirsi ser hur två bilar krockar på Industrivägen precis framför huvudingången!

 

Om vi står på varsin sida av vägen och inte pratar med varandra så är vi oberoende vittnen och det är det polisen letar efter.

Skulle vi börja prata med varandra så färgar vi av våra egna åsikter, intressen, fördomar etc. på varandra och blir beroende vittnen.

Yrkesgrupper som vill ha oberoende vittnen är journalister, polisen, etc.

 

 

TENDENS - Tendensfrihet

När vi säger att en källa är tendensiös så  menar vi att den är partisk på något sätt. Upphovsmannen har en agenda med det den vill förmedla. Vi söker efter källor som är så tendensfria som möjligt.

motgift.nu, nationell.nu

www.myterominvandringen.se

VVV-regeln

 

VEM säger VAD och i VILKET SYFTE?

 

 

I källkritiken pratar vi om PRIMÄRA och SEKUNDÄRA källor. Vi försöker komma så nära ursprungskällan som möjligt. För när källor traderas, upprepas - till exempel under lång tid, då förändras de och förvanskas på grund av just

intresse och minne.

Övning i tradering: Viskleken!

Bildkällkritik

Bonnie Parker - "Bonnie and Clyde"

Källa:

"Legendary Ladies of Texas" (1994)

Edited by Francis Edward Abernethy

Män kommer tyvärr inte heller undan tvingande kroppsideal

ALLA bilder du ser i reklam, annonser, och tidskrifter är Photoshoppade och manipulerade.

Om det inte uttryckligen står att

 bilden inte är manipulerad

som i fallet med denna bild från 2002 på Jamie Lee Curtis

Catfish

 

Reverse image search

t.ex. Tineye Reverse Image Search

eller Google Bildsök

http://tineye.com/

  https://www.google.se

 

A catfish is someone who pretends to be someone they're not using Facebook or other social media to create false identities, particularly to pursue deceptive online romances.

Källa: The Urban Dictionary

http://www.urbandictionary.com/

Sociala medier och källkritik

"Sverige har hemlösa.

Barn som går till sängs utan att äta.

Äldre som går utan nödvändiga läkemedel.

Psykiskt sjuka utan behandling.

Familjer som går i ekonomisk konkurs.

- MEN VI DONERAR MILJONER TILL ANDRA LÄNDER UTAN ATT HJÄLPA VÅRA EGNA FÖRST.

99% av er kommer inte att ha modet

att kopiera denna text."

 

ur Kirsis Facebook flöde

99 % av er kommer att vara så källkritisk medvetna så ni inte kopierar denna text.

Det finns ingen upphovsman.

Vem påstår detta?

 

Texten ställer saker mot varandra som inte kan jämföras.

 

Skatt vs. donationer?

 

Vanligt grepp: Vi mot Dem

 

Faktakoll:

http://www.insamlingskontroll.se/nyheter

 

 

 

 

Yttrandefrihet, religionsfrihet?

Vad är yttrandefrihet?

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

 

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap

 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet

 

 

Vad är yttrandefrihet inte?

 

Du har inte rätten att förtala någon eller kränka någons ära.

Förtal: Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att

utsätta denne för andras missaktning.

Du har inte rätten att begå brott genom att yttra dina åsikter.

t.ex. Hets mot folkgrupp - "Hatbrott"

Hets mot Nationalitet, Trosbekännelse eller sexuell läggning.

"I ett fritt land har varje person rätt att uttala sin egen åsikt och alla andra personer har rätt att inte lyssna." ~ Norman Collie

Praktisk vett och etikett på nätet

"How you behave is what you get"

Du blir googlad

Det är fusk att plagiera

Drick ett glas vatten innan du delar

Skulle du kunna säga det du skriver till personen face to face?

Använd dig av källkritiken

VVV-regeln

Gör en pudel

 

Dina framtida arbetsgivare googlar dig!

Viktigt att redan nu börja tänka efter hur du uttrycker dig i sociala medier

och på nätet.

 

 

"SD-juristen Joel Ankar tvingas avgå."

 

De uttalandena bestod av Flashback-inlägg som skrevs mellan 2006 och 2014.

Alltså bara ett år innan han fick avgå.

Plagiat - fusk som får konsekvenser!

  

 • Disciplinnämndens ärenden

  2010: 55 studenter anmälda, 35 avstängda, två varnade.
  2011: 25 anmälda, 14 avstängda, fyra varnade.
  2012: 38 anmälda, 15 avstängda, två varnade.
  2013 (till och med september): 25 anmälda, fyra avstängda, sju varnade.
  Källa: Högskolan i Gävle

Vad är plagiat?

Att direkt kopiera text utan att ange källa eller citat. Det räcker inte att skriva om en text med egna ord, man måste ändå ange källa!

 

Näthat - mobbing på nätet.

Vad säger polisen om näthat.

 • 60 000 barn är utsatta för mobbning i Sverige
 • 20% har blivit kränkta av en annan elev det senaste året

Otryggaste platserna är:
1. Toalett
2. Omklädningsrum
3. Nätet

Var tredje ungdom har blivit kränkt på nätet någon gång det senaste året.

Källa: Friends nätrapport 2015

Fördjupning - klassrumsmaterial

Lektionsmaterial och övningar för källkritik och sociala medier

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/tips/tips-1.152791

Nätvett och etikett

By besskirsi

Nätvett och etikett

Källkritik, plagiat och näthat.

 • 1,242
Loading comments...

More from besskirsi