Källkritik

att skriva referat

Bessemerbiblioteket

Vad är en källa?

Allt du bygger kunskap på är en källa.

Skriftliga - böcker, tidskrifter, artiklar, journaler, brev, etc.

Muntliga - intervjuer, offentliga tal, etc.

Materiella - artefakter, DNA-spår, byggnader, etc.

Virtuella -  databasträffar, siter på webben

Källkritik är en vetenskaplig metod

som bygger på fyra principer

 

Äkthet

Tidssamband

Beroende

Tendens

 

Kan vi passera en källa genom alla fyra principer

så kan den anses trovärdig och ha en hög sanningshalt.

Källan är sann eller åtminstone sannolik, den har ett rimligt tidssamband, den kan bestyrkas med oberoende källor

 och är inte tendentiös,

eller jag är medveten om hur den är tendentiös.

Den första frågan är alltid;

är detta ett källkritiskt problem?

Är det ett avgränsat, konkret ämne?

Stora, komplicerade frågor om djupare orsaker och innebörder ligger inte inom det källkritiska området.

Äkthet - sant eller falskt

Tidssamband

Beroende

Tendens

Att skriva referat

Ordet referare är latin och betyder ”att återge”.

Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text,

till exempel en artikel eller ett föredrag.

 

Referat kan skrivas för att man vill sammanfatta något, till exempel när man själv studerar, men det kan också utgöra ett inslag i andra texter. Ett exempel på det senare är debattartiklar som ofta inleds med ett kort

referat av den artikel som skribenten svarar på. Det är också möjligt att använda referatteknik när man återger delar av texter,

till exempel då man hämtar fakta ur artiklar, böcker och från nätet.

Max 1/3

av ursprungsskällan ska återges

Bygg in en struktur i ditt refererat, t.ex.

 

För det första, för det andra, för det tredje

Till att börja med, sen, slutligen

idé, handling, konsekvens

Inledning med texthänvisning

 

Ett referat har ingen egen rubrik och det startar med texthänvisning.

Texthänvisningen fungerar som inledning samtidigt som den visar vem som

har skrivit originaltexten och var den kan återfinnas. Texthänvisningen sammanfattar

också textens huvudtanke.

Titel på det som refereras, till exempel en artikel, en bok eller ett inlägg.

Datum (eller år) då det refererade har publicerats eller framförts.

Författarens namn och eventuella titel

• Vilken typ av text det är

(detta förekommer ofta, men inte alltid)

Detta ska finna med i texhänvisning

Lögnare är vi allihopa!

I den populärvetenskapliga artikeln "Lögnaren är vi allihopa" (Allt om Vetenskap, webbtidskrift, 20 jun 2006)

redogör journalisten Vivvi Toikkanen om

hur vita lögner är en viktig del av vardagskommunikationen för att vi ska kunna stå ut med våra nära och kära.....

I texten, referatet, gör du en texthänvisning med kortfattad information

som sedan leder till en

bibliografisk beskrivning,

i form av en källhänvisning.

Text- och källhänvisning

Källförteckningen

Är en alfabetiskt ordnad lista som ligger sist i ditt arbete, men innan eventuella bilagor.

Där dina källor presenteras i

form av en källhänvisning.

 

Det är vanligt att man skiljer på tryckta, virtuella och eventuellt muntliga/övriga källor

i källförteckningen.

Källhänvisningen enligt Harvard

I löpande text anger du inom parentes din källa, följt av sidangivelse, samt utgivningsår. Till exempel:
 

Alternativ 1.

Frans de Waal (2009, s. 86) tar som exempel ylande vargflockar och schimpanshannar som skränar tillsammans som liknelse för den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans.

Alternativ 2.

Vargflockar som ylar i kör kan jämställas med den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans. (Frans de Waal, 2009, s. 86)

Källhänvisning enligt Oxford

Frans de Waal tar som exempel ylande vargflockar och schimpanshannar som skränar tillsammans som liknelse för den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans. ¹

___________________________

¹  Frans de Waal, 2009, s. 86

 

Plagiat = fusk

Det är viktigt att ange källa på ett korrekt sätt. Om man inte gör det blir det plagiat och du riskerar att bli avstängd eller förlora ditt studiebidrag.

Skolan använder ett program som heter Urkund som söker igenom alla elevarbeten efter fusk.

Alla dessa prickar och parenteser...

Lathund för källhänvisning

Källkritik

By besskirsi

Källkritik

  • 1,238
Loading comments...

More from besskirsi