Flask


&

Django


                                            dominik.wronski@gmail.comO czym nie bedzie dzisiejsze wystapienie:

 

rekrutacja
Django:

"The Web framework for perfectionists with deadlines"


 •  spójne, calosciowe rozwiazanie
 •  swietna dokumentacja
 •  aktywna spolecznosc

         "Flask is a microframework for Python
         based on Werkzeug, Jinja 2
         and good intentions."

from flask import Flask

app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
  return "Hello, World!"

if name = "__main__":
app.run()


<title>{% block title %}{% endblock %}</title>
<ul>

 {% for user in users %}
<li><a
href="{{ user.url }}">
{{ user.username }}
</a></li>
{%
endfor %}
</ul>

class Person(models.Model):
  first_name = models.CharField(max_length=30)
  last_name = models.CharField(max_length=30) 
from sqlalchemy import Column, Integer, String 

class Person(Base):
__tablename__ = 'persons'
id = Column(Integer, primary_key=True)
first_name = Column(String(30))
last_name = Column(String(30))
from sqlalchemy.sql import extract

entries_a_month = Entry.query.filter(
  (extract(Entry.pub_date, 'year') == 2011) &
  (extract(Entry.pub_date, 'month') == 1)
).all() ActiveRecord

vs

Unity of Work

Urls

from django.conf.urls import patterns, url

urlpatterns = patterns('',
  url(r'^articles/(\d{4})/$', 'news.views.year_archive'),
  url(r'^articles/(\d{4})/(\d{2})/$', 
'news.views.month_archive'), url(r'^articles/(\d{4})/(\d{2})/(\d+)/$',
'news.views.article_detail'), )

www.our_domain.com/articles/2003/03/03/

Urls

from flask import request

@app.route('/todo/api/v1.0/tasks', methods = ['POST'])
def create_task():
  if not request.json or not 'title' in request.json:
    abort(400)
  task = {
    'id': tasks[-1]['id'] + 1,
    'title': request.json['title'],
    'description': request.json.get('description', ""),
    'done': False
  }
  tasks.append(task)
  return jsonify( { 'task': task } ), 201
Podsumowujac

                       Django:

 • swietny jesli chcesz co mieć szybko
 • niektóre elementy skladni sa $%#
 • dojrzaly framework
 • wszystko w pakiecie


                       Flask:

 • swietny do pisania backendu
 • przyjemniejsza skladnia
 • "zeby dobrze wybrac trzeba                  
  warto rozumiec co robimy"


Flask & Django - web development

By Dominik Wronski

Flask & Django - web development

Presentation made for infoMEET 8 Feb 2014 Wroclaw

 • 1,424
Loading comments...

More from Dominik Wronski