AngularJS testavimas

AngularJS testavimas

 • Testavimo įrankiai

 • Kodas testuojamas kai...

 • Ką reikia testuoti

 • Testų rašymas

 • Testų rezultatai

 • Kodo dengiamumas testais

 • Node.js

 • Karma

 • Jasmine

Testavimo įrankiai

Kodas testuojamas, kai...

 • DOM manipuliacijos atskirtos nuo kontrolerio logikos

Kodas testuojamas, kai...

 • Direktyvų kontroleriai – savarankiškos funkcijos

function myDrctvCtrl($scope) {
  $scope.title = 'Hello world!';
}

angular.controller('MyDrctvCtrl', myDrctvCtrl)
.directive('myDrctv', function(){
  return {
    templateUrl:'template.html',
    restrict: 'E',
    controller: 'MyDrctvCtrl'
  }
});
 • Serverio užklausos daromos iš atskiro serviso

Kodas testuojamas, kai...

function serverService($q, $http) {
  var onSuccess = function(response) {
    return response.data;
  };

  var onError = fuction(response) {
    if (!angular.isObject( response.data ) || !response.data.message) {
      return( $q.reject("An unknown error occurred."));
    }
    return($q.reject(response.data.message));
  };

  var getItems = function() {
    var request = $http({
        method: 'GET',
        url: '/items'
      }).then(onSuccess, onError);
    return request;
  };
  
  return {
    getItems: getItems
  };
}

Ką reikia testuoti

 • Input'ą ir output'ą

Testų rašymas

 • Testo struktūra

describe('Very descriptive title', function() {

  beforeEach(function(){...});
  afterEach(function(){...});
  
  it('should do something', function() {
    expect(...)...;
  })
});

Testų rašymas

 • Aiški testo antraštė

describe("Very super descriptive title", function() {...});

Testų rašymas

 • Direktyvos testavimas

app.directive('helloWorld', function () {
  return {
    restrict: 'E',
    replace: true,
    template: '<h1>I say {{1000 * 1000}} times Hello World!'</h1>'
  };
});
describe('Hello world! example', function() {
 var compile,
   rootScope;

 beforeEach(module('myApp'));

 beforeEach(inject(function($compile, $rootScope) {
  compile = $compile;
  rootScope = $rootScope;
 }));

 it('Replaces the element with the appropriate content', function() {
  var element = $compile("<hello-world></hello-world>")(rootScope);

  $rootScope.$digest();
  expect(element.html()).toContain('I say 1000000 times Hello World!');
 });
});

Testų rašymas

 • Kontrolerio testavimas

'use strict';

describe('Title for spec suite', function () {
  var MyDrctvCtrl , scope;

  beforeEach(inject(function($rootScope, $controller) {
      scope = $rootScope.new();
      MyDrctvCtrl = $controller('MyDrctvCtrl', {
        $scope: scope
      });
    });
  });

  it("should set title 'Hello world!'", function() {
    expect(scope.title).toBe('Hello world!');
  });
});

Testų rašymas

 • Serverio serviso testavimas

'use strict';

describe('ServerService test', function() {
  var httpBackend,
    serverService;

  beforeEach(inject(function($httpBackend, $injector) {
    httpBackend = $httpBackend;
    $httpBackend.when('GET', '/items').respond([{id: 1, name: 'Item'}]);
    serverService = $injector.get('ServerService');
  }));

  it('should get item array', function() {
    httpBackend.expectGET('/items');
    serverService.getItems().then(function(response) {
      expect(JSON.stringify(response).toBe('[{"id": 1, "name": "Item"}]'))
    });
    httpBackend.flush();
  });
});

Testų rašymas

 • Kuo mažiau expect'ų it'e – tuo geriau

describe("'Hello world!' example", function() {
  ...

  it('should check is title set', function(){
    expect(scope.title).toBe('Hello world!');
  });

  ...
});

Testų rezultatai

 • Automatinis testų veikimas programavimo metu

module.exports = function(config) {
  config.set({
    ...

    autoWatch: true,
    singleRun: false

    ...
  });
});

Kodo dengiamumas testais

 • Istanbul

 • npm install karma-coverage

 • Karma konfigūravimas 

module.exports = function(config) {
  config.set({
    ...

    preprocessors: {
     '**/lib/*.js': ['coverage']
    },
  
    coverageReporter: {
     reporters: [
      {type: 'html', dir: 'coverage/'}}
     ]
    },

    ...
  });
});

Kodo dengiamumas testais

 • karma start

Klausimai

AngularJS Testing

By giedrius

AngularJS Testing

 • 1,054