Trender 2014 - hur gick det?

Inföll / Inföll inte/Oklart
Finans
Energi
Teknologi
Detaljhandel
Försvar & transport
Hälso & sjukvård
Risker
"Måhända slår politik marknad. 
Men teknik slår politik." 
/Jan Stenbeck

Finans 2014

 • undersökning & utredning! 
 • processande!
 • uppgörelser!
 • räntan?
 • statsskulderna?
 • stödköpen?
 • deflationen...


Energi 2014

 • photovoltaic - solceller växer!
 • distribuerad produktion växer - lagra energi är dyrt!
 • nya oljefyndigheter och ny teknologi för att få upp oljan!
 • mobila anläggningar för att hämta skiffergas!
 • USA = självförsörjande!
 • Tyskland = mera kol och mindre kärnkraft i väntan på...

Teknologi 2014

 • mobila betalningar - plastkorten kämpar!
 • smart machines; robotar...!
 • online-order - leverans samma dag!
 • CMO & CIO behöver "parterapi"
 • alla dessa devices blir ännu fler - bundling väntar senare
 • wireless, wireless, wireless
  • mera open Wi-Fi!
  • Qualcomm har 85% av världsmarknaden av 4G-chip, 100% i USA
 • andra vågen Bitcoin-miners, effektivare
 • mera prenumeration än köp av mjukvara, intäktsdipp för de mjukvaruföretag som klarar att skifta

apple i kina

Detaljhandel 2014

 • multi-screen, multi-platform annonsering!
 • personlig prissättning!
 • mobilen i butiken!
 • spelkonsoler "dispruptas" av phones & pads!
 • ökad betalning för content!
 • kabel-TV bundling fortsätter för att finansiera sport-kanalerna!

nyfikenhet - det nya

 • "It's not enough to be smart and innovative. You have to be curious."

 • Smart och innovativ har varit. Nästa är NYFIKENHET.

försvar & transport 2014

 • ökad utrikeshandel med vapen!
 • Panama-kanalen; från 33x12 meter och 294 meter långa fartyg till 55x18 meter och 366 meters fartyg!
 • fortsatt flygbolags-konsolidering!
 • unga ökar sina marknadsandel av småbilar!
 • cyber är största hotet

hälso & sjukvård 2014

 • "make or break" för elektronisk journal; tyvärr för gamla legacy system...
 • fem mediciner mot: blodcancer, MS, emfysem och hepatit C!
 • traditionell teknologi driver kostnad - ny teknologi sänker kostnad - en app för EKG!
 • två droppar blod från fingret och gå till apotek, istället för fem provrör som ska skickas till lab - vårdsektorn driver ej - det gör teknologi-sektorn
 • en ny nivå av personalisering inom medicin/vård
 • adopt new tech and transform!

self-service care

risker

röd=hög risk, blå=låg risk, stor=hög avkastning, liten=liten avkastning

The end

of 2014
och allt fortsätter på vägen in i den tredje vågen, det 21:a århundradet!

På sista dagen för 2014 kan jag konstatera att många förutsägelser på en övergripande nivå blev verklighet.

Trender 2014

By Jerker Pettersson