WordPress

v kontajneroch

Ján Bočínec

Čo potrebujeme...

 • Vývojové prostredie
 • Nástroje na vytvorenie a konfiguráciu vývojového prostredia
 • Nástroje na prácu s kódom a jeho nasadenie

Workflow

Automatizácia

 • Písanie kódu
 • Testovanie kódu
 • Ladenie kódu (debugging)
 • Nasadenie kódu

Čo potrebujeme
pre WordPress?

(PHP 5.6+, MySQL 5.6+ / MariaDB 10+)

LAMP alebo LEMP?

 • Linux
 • Apache / Nginx
 • MySQL / MariaDB
 • PHP / HHVM
 • Local
 • Development
 • Staging
 • Production

Command Line Tools

 • Verziovanie (GIT / SVN)
 • WP-CLI
 • "Task runners" (Gulp / Grunt)
 • Dependency managers (Composer, npm, bower)

Text editory / IDEčka

 • PhpStorm
 • Sumblime Text
 • Atom

Databázový klienti

 • Sequel Pro
 • Navicat
 • Querious (OS X)
   
 • Adminer
 • phpMyAdmin

Čo by sme mali zvážiť?

 • Pracujem v tíme?
 • Vývíjam témy, moduly alebo WordPress jadro?
 • Ako plánujem nasadzovať  svoj kód?

"U mňa to funguje!"

Čo po 3 mesiacoch?

XAMP, MAMP, WAMP...

 • Jednoduchá inštalácia
 • Nulová konfigurácia
 • Špecifická, fixná konfigurácia
 • Ťažšie na zdielanie
 • DesktopServer

Natívny "stack"

(Linux / Mac)

 • Nenáročný
 • Rýchle vytváranie projektov
 • Automatizované nasadzovanie
 • Treba udržovať  závislosti
 • Zdieľanie s iným vývojárom

Všade rovnaká fixná konfigurácia

VM a Vagrant

(VirtualBox, Parallels, VMware)

 • Konfigurácia nového serveru
 • "Jeden" súbor
 • Hocijaké prostredie
 • Nezávislé, cross-platform
 • Kompletne izolované
 • Ľahko zničiteľné
 • Automatizácia
 • Je to prehnané
 • Náročné na systémové prostriedky
 • Nekonečný "provision"

VVV

 • Varying Vagrant Vagrants
 • Zameraná na vývoj WordPress
 • Vhodné na vývoj samostatných tém a modulov, ako aj prispievanie do jadra
   
 • https://github.com/Varying-Vagrant-Vagrants/VVV
 • https://make.wordpress.org/core/handbook/

Trellis

(Roots)

 • LEMP stack
 • Modernejší prístup
 • Automatizácia pomocou Ansible
 • Nasadzovanie "jedným príkazom"
   
 • https://github.com/roots/trellis

VM

Kontajnery

Linux & OS X & Windows

Docker Toolbox

Kitematic

Docker Quickstart Terminal

beta.docker.com

Docker natívne

Docker?

 • "Jeden" konfiguračný súbor
 • Docker image
 • Modulárny
 • Nadstavba VM, ale nie samostné VM
 • Samostatné procesy (microservices)
 • Rýchle nasadzovanie (aktualizuje len nové veci, ako Git)
 • Docker Hub

Pracujeme v tíme...

 • Rozdielne verzie modulov, témy alebo WordPress
 • Rozdielna verzia PHP
 • Rozdielne verzie webservera (Apache / Nginx)
 • Rozdielne verzie MySQL
 • Rozdielny operačný systém a jeho procesy
 • Rozdielna konfigurácia (pamäť, CPU, moduly)

Konzistencia

a stabilita

Dockerfile

FROM nginx:1.9-alpine
MAINTAINER Ján Bočínec 

RUN mkdir -p /var/www/html
WORKDIR /var/www/html

COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

COPY . ./
version: '2'
services:
 my-nginx:
  build: .
  volumes:
   - .:/var/www/html
  ports:
   - "8080:80"
  links:
   - my-php
 my-php:
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile.php-fpm
  volumes:
   - .:/var/www/html
  ports:
   - "9000:9000"
 	links:
   - my-mysql
 my-mysql:
	image: mariadb:5.5
	volumes:
	 - /var/lib/mysql
	environment:
	 MYSQL_ROOT_PASSWORD: wp
	 MYSQL_DATABASE: wp
	 MYSQL_USER: wp
	 MYSQL_PASSWORD: wp

docker-compose up

Čo môžeme kontajnerovať?

 • Redis / Memcached
 • Let's Encrypt (SSL) + HTTP/2
 • Composer
 • sSMTP + MailHog
 • Xdebug
 • Blackfire.io / New Relic

Rekapitulácia

 • Dockerfile je konfiguračný súbor obrazu (image)
 • Docker images sú jednorázové, nemeniteľné a voľne redistribuovateľné súborové systémy
 • Docker kontajner poskytuje základné Linuxové prostredie na beh "image"
 • Každý projekt si môže zadefinovať  vlastné docker images alebo použiť už existujúce z Docker Hubu
 • Nepotrebujeme nič inštalovať  lokálne
 • Každý kontajner by mal plniť  práve jednu úlohu
 • docker-compose nám automatizuje časť  procesov
 • "Mapping" nám umožňuje priradiť  zdroje ku kontajneru
 • "Mounting" dovoľuje využívať  adresáre zo serveru 

Wocker

 1. Nainštalujeme Vagrant http://www.vagrantup.com/
 2. Nainštalujeme VirtualBox
  https://www.virtualbox.org/
 3. Nainštalujeme vagrant-hostsupdater
$ vagrant plugin install vagrant-hostsupdater

4. Stiahneme si Wocker repozitár

$ git clone https://github.com/wckr/wocker.git && cd wocker

5. Naštartujeme Wocker

$ vagrant up

6. Máme funkčnú inštaláciu WordPress

http://wocker.dev/

Local Machine:

Guest machine:

/data/wocker/
/home/core/data/wocker/

vagrant ssh

$ wocker wp core update
$ wp plugin update --all
$ wocker wp plugin install jetpack --activate
# Zastavenie kontajneru
$ wocker stop CONTAINER
# Štart kontajneru
$ wocker start CONTAINER
# Štart nového kontajneru
$ wocker run --name wp-weekend
# Aktualizácia Wockeru
$ wocker update
# Zoznam bežiacich kontajnerov
$ wocker ps
# Zoznam všetkých kontajnerov
$ wocker ps -a
# Zničiť všetko vrátane lokálnych súborov!
$ wocker destroy
# Bash priamo v kontajnery, napr. "mysql"
$ wocker exec -it wp-weekend bash

vagrant halt

@JohnnyPea

WordPress v kontajneroch

By Ján Bočínec

WordPress v kontajneroch

WordPress v kontajneroch a ako použiť Vagrant a Docker pre moderné vývojové prostredie

 • 1,397