Tekstin

tulostaminen näytölle

C-kieli: printf()

C++-kieli: cout

Magritte: Kuvien petollisuus

C-kieli: printf()

ns. perinteinen syntaksi

Tekstin tulostaminen

printf("moi maailma");

Yhden lukuarvon tulostaminen

int i=0;
printf("moi olen numero %d", i);

C-kielessä funktioiden parametrit erotetaan pilkuilla

Lukuarvon tulostaminen

int i=0,j=1;
printf("moi olen numero %d tai %d", i, j);

Lisätään rivivaihtomerkki

 

int i=0,j=1;
printf("moi olen numero %d tai %d\n", i, j);

Lainausmerkkien sisäpuolelle!

Kokonaisluku ja liukuluku

int i=0;
float k=1.421;
printf("moi olen numero %d tai %f\n", i, k);

Liukuluku, desimaalien määrä

float k=1.421;
printf("moi olen numero %.2f\n", k);

Bring it on

Subtitle

int i=0,j=2;
float x=2.12,y=3.43;

printf("moi olen numero %d tai %d \ntai %f tai %f\n", 
    i, j, x, y);

printf("moi olen numero %f tai %d\n", 20*x, 22*100);

Testailkaa

Subtitle

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  int i=0,j=1;
  float x=2.12,y=3.43;

  printf("moi olen numero %d tai %d\n", i, j);
  printf("moi olen numero %d tai %d \ntai %f tai %f\n", 
      i, j, x, y);
  printf("moi olen numero %d tai %d\n", 99, 22*100);

  return 0;
}

Lisää muotoilukoodeja

Text

Tekstin tulostaminen näytölle

By Olli Savolainen

Tekstin tulostaminen näytölle

 • 1,634
Loading comments...

More from Olli Savolainen