Monterail Academy

Co dziś będziemy robić

Habit Tracker

co jest potrzebne żeby zacząć

Środowisko

instalowane razem

co jest potrzebne żeby zacząć

npm install --global poi

TWORZYMY PROJEKT

Nowy folder i dwa pliki:

Zadanie 1. TWORZYMY PROJEKT

 • Uruchom poi
 • Włącz przeglądarkę (biała strona)
$ npm install --global poi
$ poi index.js

Hello World!

"montowanie" komponentu, wersja fiddle

template: '<...>'
render () { ... }
 • fiddle dostarcza "Vue" jako global

Hello World!

"montowanie" komponentu, wersja poi

nazwa zmiennej w pliku

ścieżka/nazwa modułu

 • poi dostarcza "Vue" jako moduł

Hello World!

SFC - Single File Component

 • ścieżka lokalna zawsze od ./
 • bez rozszerzenia .vue lub .js

Hello World!

SFC - Single File Component

 • to samo co `<App />` w html

Hello World!

SFC - Single File Component

 • index.js - montowanie Vue i render

 • App.vue - SFC - kod komponentu

zadanie 2. Hello vue world

zadanie dodatkowe: input field

data i v-for

lista elementów

Stan aplikacji

Reprezentacja wizualna

render

template 

data

v-for="element in list"

list: ["a", "b", "c"]

lista elementów

count label
2 pizza
1 kebab
3 pierogi
data () {
 return {
  items: [
   { count: 2, label: 'pizza' },
   { count: 1, label: 'kebab' },
   { count: 3, label: 'pierogi' }
  ]
 }
}

dane

lista elementów

2x pizza

<ul>
 <li v-for="item in list">
  {{ item.count }}x {{ item.label }}
 </li>
</ul>

1x kebab

3x pierogi

3x pierogi

 1. usunięcie ostatniego elementu
 2. dostosowanie treści pozostałych

1x kebab

3x pierogi

data () {
 return {
  items: [
   { count: 2, label: 'pizza' },
   { count: 1, label: 'kebab' },
   { count: 3, label: 'pierogi' }
  ]
 }
}

lista elementów

2x pizza

<ul>
 <li v-for="item in list" :key="element.label">
  {{ item.count }}x {{ item.label }}
 </li>
</ul>

1x kebab

3x pierogi

 1. usunięcie właściwego elementu
data () {
 return {
  items: [
   { count: 2, label: 'pizza' },
   { count: 1, label: 'kebab' },
   { count: 3, label: 'pierogi' }
  ]
 }
}

HABIT

{
  id: Number,
  name: String,
  color: String,
  track: Array,
  weeklyTarget: Number
}

Zadanie 3. habit list

{
  id: 1234,
  name: "wake up early",
  color: "#bada55",
  track: [],
  weeklyTarget: 5
}
 • wprowadź dane w postaci listy obiektów
 • wyświetl listę obiektów z nazwami

Dodatkowe:

* pokoloruj tekst

UI komponenty i layout

INSTALOWANIE ZALEŻNOŚCI

Element UI

http://element.eleme.io/

Element UI

http://element.eleme.io/

$ npm install element-ui

Element UI

 • http://element.eleme.io/#/en-US/component/quickstart
 • http://element.eleme.io/#/en-US/component/i18n

CSS załączamy jak JS

 • dodaj el-checkbox na każdy dzień tygodnia
 • dodaj el-progress
 • wyznacz progress przez wyrażenie w html (ile %)
 • dodaj guzik do usuwania elementu

zadanie 4. przypięcie danych

tip: 

<el-checkbox-group v-model="habit.track">
$ npm install element-ui

Wydzielamy komponent

 • Więcej niż jeden plik *.vue
 • rejestracja komponentu
 • props i :bind

Wydzielamy komponent

import HabitCard from './HabitCard'

export default {
 components: {
  HabitCard
 }
}

Well - styled component

<Well>
  <span>something something...</span>
</Well>
<template>
  <div class="well">
    <slot/>
  </div>
</template>

<style scoped>
  .well {
    // moje style dla well
  }
</style>
 • slot - miejsce w które wpadnie "wnętrze" komponentu
 • scoped style - działa tylko w swoim komponencie

Well.vue

Habit card - props

<HabitCard :habit="objectFromList"/>
<template>
 <span>{{ habit.name }}</span>
</template>

<script>
 export default {
  props: {
   habit: Object
  }
 }
</script>

HabitCard.vue

App.vue

odbieranie danych z zewnątrz

Habit card - props

definiowanie prop// przekazanie zmiennej someData


// przekazanie ciągu 'someData'

// przekazanie ciągu 'someData'
<div

:prop="someData"


prop="someData"

:prop="'someData'"

>
 
 
<HabitCard :habit="objectFromList"/>

App.vue

Przygotuj oddzielne komponenty z props i actions:

 

 • <Well>: komponent wyłącznie ze stylem ramki
  • tylko template i style
 • <HabitCard>: element listy, który
  • używa <Well>
  • przyjmuje obiekt habit (prop)

Zadanie 5. Komponenty

import HabitCard from './HabitCard'

export default {
 components: {
  HabitCard
 }
}
<HabitCard :habit="objectFromList"/>

robimy Formularz

 • @zdarzenie
 • metody
 • v-model

ZDARZENIA - V-ON (@)

<button @click="doSomething"/>
// ...

methods: {
  doSomething (evt) {
    console.log('clicked!', evt)
  }
}

// clicked! MouseEvent { ... }

zdarzenia - v-on (@)

<button @click="doSomething($event, 'hello')"/>
// ...

methods: {
  doSomething (evt, extraParam) {
    console.log(extraParam, evt)
  }
}

// hello MouseEvent { ... }

specjalna nazwa

zdarzenia - $emit

<button @click="emitRemove">remove</button>
// ...

methods: {
  emitRemove() {
    this.$emit('remove')
  }
}
<MyComponent @remove="handleRemove"/>

MyComponent.vue

inny komponent

zdarzenia

<el-form @submit.native.prevent="onSubmit">
 ...
</el-form>

Modyfikatory

 • native - chodzi nam tylko o event z html, nie z $emit
 • prevent - nie rób prawdziwego submit ( preventDefault() )

v-model

<input v-model="someData" />
<input
  :value="someData"
  @input="someData = $event.target.value"
/>

Formularz

Formularz

Nasz formularz potrzebuje:

 • nazwę trenowanej czynności
 • tygodniowy cel wykonania czynności
 • opcjonalnie: kolor
{
  id: Number,
  name: String,
  color: String,
  track: Array,
  weeklyTarget: Number
}
 • utwórz komponent z formularzem

 • dodaj edytowany element do listy na akcję @submit

 • reset formularza po dodaniu

zadanie 6. Formularz

 

 • Zadania z *:

 • usuwanie elementu listy

 • color picker

 • animacja dodawania

<el-form @submit.native.prevent="onSubmit">
 ...
</el-form>

vue-router

 • przenosimy formularz do osobnej strony
 • wydzielamy osobny moduł na dane

vue-router

$ npm install vue-router

vue-router

jak "slot" dla zawartości podstrony

vue-router

vue-router

import HabitList from './components/HabitList.vue'
import NewHabit from './components/NewHabit.vue'
import EditHabit from './components/EditHabit.vue'

Problemy:

 • jak współdzielić dane między stronami?
 • jak ograniczyć operacje na danych do kilku przewidywalnych akcji?

Centralny zbiór danych

jak współdzielić dane między stronami?

Centralny zbiór danych

jak ograniczyć operacje na danych?

Centralny zbiór danych

Zadania z *:

 • przygotuj stronę do edycji istniejącego habitu
 • animuj przejścia między stronami
 • zapisuj i odczytuj dane z localstorage (persystencja)

Zadanie 7. Router

 • oddziel dane do osobnego pliku store.js
 • dodaj router i zdefiniuj "routes"
 • Przygotuj osobną stronę do dodawania habitu
<router-view/>

Zadania z *:

 • przygotuj stronę do edycji istniejącego habitu
 • animuj przejścia między stronami
 • zapisuj i odczytuj dane z localstorage (persystencja)

Zadanie 7. Router

 • oddziel dane do osobnego pliku store.js
 • dodaj router i zdefiniuj "routes"
 • Przygotuj osobną stronę do dodawania habitu
<router-view/>

Next steps: VUEX

monterail academy vue

By Pawel Grabarz

monterail academy vue

 • 467
Loading comments...

More from Pawel Grabarz