Mutuj swój kod i sprawdź prawdziwe pokrycie swoich testów!

O mnie

@sawiczpawel

http://pawel.sawicz.eu

Agenda

Co to  testy mutacyjne ?

Dla czego powinniśmy się tym przejmować ?

Kiedy powinno się używać testów mutacyjnych ? 

Wielkie pytania

 1. Co to jest pokrycie testów ?
 2. Czy mój unit test jest prawidłowy ?
 3. Czy pokrycie testów jest dobre ?
 4. Jak mierzysz jakość swoich testów ?

Wszystko pochodzi z natury

Co to jest mutacja w biologii ? 

"In biology, a mutation is a permanent change of the nucleotide sequence of the genome of an organism, virus, or extrachromosomal DNA or other genetic elements" - via wikipedia.com

Jak to można przełożyć do programowania ?

In technology, a mutation is a permanent change of an instruction in a function of a program.

 

Historia testow mutacyjnych

1971 - Richard Lipton

1980 -  Timothy Budd

Problem z mocą obliczeniowa

Ankieta : Jaki procent pokrycia testów (test coverage) jest najlepszy ?

Trywialny przyklad

public int CalculateCO2Emmision(int engineSize)
    {
      if (engineSize < 4)
      {
        return 200;
      }
      else
      {
        return 400;
      }
    }
public void CalculateCO2Emmision_EngineSize3_Return200()
    {
      //arrange
      var checker = new SimpleIf();

      //act
      var result = checker.CalculateCO2Emmision(3);

      //assert
      Assert.AreEqual(200, result);
    }

Co to testy mutacyjne ?

 1. competent programmer hypothesis
 2. coupling effect hypothesis

Czy nasz test pasuje do założeń ?

public int CalculateCO2Emmision(int engineSize)
    {
      if (engineSize <= 4)
      {
        return 200;
      }
      else
      {
        return 400;
      }
    }
public void CalculateCO2Emmision_EngineSize3_Return200()
    {
      //arrange
      var checker = new SimpleIf();

      //act
      var result = checker.CalculateCO2Emmision(3);

      //assert
      Assert.AreEqual(200, result);
    }

Prawidłowy test

    [Test]
    [TestCase(3, 200)]
    [TestCase(4, 400)]
    [TestCase(5, 400)]
    public void CalculateCO2Emmision_EngineSize3_Return200_BestOne
(int engineSize, int expectedC02)
    {
      //arrange
      var checker = new SimpleIf();

      //act
      var result = checker.CalculateCO2Emmision(engineSize);

      //assert
      Assert.AreEqual(expectedC02, result);
    }

Co to jest mutant ?

Jak wyglądają mutanty ?

public int CalculateCO2Emmision(int engineSize)
    {
      if (engineSize <= 4)
      {
        return 200;
      }
      else
      {
        return 400;
      }
    }

Mutant

public int CalculateCO2Emmision(int engineSize)
    {
      if (engineSize < 4)
      {
        return 200;
      }
      else
      {
        return 400;
      }
    }

Wygenerujmy sobie trochę mutantów 

Mutant runner + ILSpy demo

Wiec jeszcze raz jak to ma sie do programowania ?

In technology, a mutation is a permanent change of an instruction in a function of a program.

 

... zabić je wszystkie ogniem!

Mutation score

mutation score = number of mutant killed / total number of mutant

Pokrycie testów 

Nowa ankieta : Czy dalej jesteśmy zadowoleni ze swojego pokrycia testami ?

Nowa ankieta : Dalej jetescie zadowoleni ze swojego pokrycia testami ?

Traditional code coverage tools measure  test coverage of the code, not business intent

Operacje mutacyjne

 1. Operatory arytmetyczne
 2. Operatory logiczne
 3. Dodawanie / usuwanie instrukcji
 4. Wywolywanie nulli

Operatory arytmetyczne

Mutation runner + ILSpy

Operatory logiczne

Mutation runner + ILSpy

Visual Mutator

Gdzie to moze byc przydatne ?

 1. Numerical algorithms
 2. Calculations
 3. Core functionality
 4. A lot of Boolean logic

Porady

 1. Experience to cherry pick right piece of code to mutate
 2. Only time gives you knowledge 
 3. A lot of intuition!
 4. What is right for my org is not right for your org

A wiec wrocmy do naszych pytan

 1. What is my test coverage ?
 2. Is my unit test valid ?
 3. Is test coverage good ?
 4. How do you quantify your tests

Dostepne narzedzia

.NET :

 1. visualmutator
 2. NinjaTurtles

Ruby :

 1. mutant

Java :

 1. pietest

Resources

 1. https://soundcloud.com/arkency/podcast-3-mutation-testing
 2. http://blog.arkency.com/2015/06/how-good-are-your-ruby-tests-testing-your-tests-with-mutant/
 3. https://github.com/mbj/mutant
 4. follow @_m_b_j_ (Markus Schirp)

Dzieki, Pytania ?

@sawiczpawel, pawel@sawicz.eu

Mutation Testing - Testy mutacyjne

By Paweł Sawicz

Mutation Testing - Testy mutacyjne

 • 794
Loading comments...

More from Paweł Sawicz