رایانش هم‌روند

از پردازندهٔ تک‌هسته‌ای تا کلاستر چندهزار دستگاهی

رضا محمدی

مدیر محصول در کافه بازار

reza@cafebazaar.ir

‎@remohammadi

چرا همروندی؟

۴ سال پیش: کاربرهای هم‌زمان

۲ سال پیش: خیلی کاربرهای هم‌زمان

سال پیش: High Availablity

آزمایش ذهنی

معضل دو ژنرال

دنیای امروز

چه اتفاقات ناگواری محتمل هستند؟

۱. یکی از سرورها موقتاً از دسترس خارج شود.

۲. یکی از سرورها داده‌هایش را از دست بدهد.

۳. ارتباط بخشی از سرورها موقتاً قطع شود.

مسئولین سرورها قبل رفتن به تعطیلات

High Availability

ابزار مناسب

etcd

distributed, consistent key-value store for shared configuration and service discovery

shared configuration

از کی بپرسم؟

آدرس دیتابیس پرداخت‌های کافه بازار در این لحظه چیست؟

service discovery

به اشتراک گذاشتن تنظیمات بین دستگاه‌های cluster

مثلاً fleet

مثلاً kubernetes

مثلاً vulcand

استفاده‌ها

چطوری کار می‌کند؟

رایانش هم‌روند: ... تا کلاستر چند هزار دستگاهی

By Reza Mohammadi

رایانش هم‌روند: ... تا کلاستر چند هزار دستگاهی

رایانش هم‌روند: ... تا کلاستر چند هزار دستگاهی

  • 1,717
Loading comments...

More from Reza Mohammadi