IT-Säkerhet för allmänheten

av Stefan Midjich

Frågor?

Lyft upp handen och fråga om ni har något ni undrar.

 

Presentationen finns tillgänglig online på slides.com/stefanmidjich/it-sakerhet/live

Vem riktar sig detta till?

 • Du bryr dig om din personliga IT-säkerhet
 • Du har ingen tidigare erfarenhet av IT-säkerhet
 • Du använder internet regelbundet
 • Du kan engelska

Introduktion

 • Riskbedömning
 • Kryptografi

Praktiska tips

 • Skydda din data
 • Skydda din kommunikation
 • Kringgå online censur
 • Välj dina verktyg

Agenda

Riskbedömning

Säkerhet: att avgöra vad du vill skydda och från vem.

Hotbild kan förändras: beror på vad du gör, var du befinner dig och med vem.

Frågeställning

 • Vad vill du skydda?
 • Vem vill du skydda det mot?
 • Hur stort är behovet?
 • Vilka är konsekvenserna om du misslyckas?
 • Hur mycket är du villig att anstränga dig?

Allas riskbedömning blir unik

Säkerhet = Disciplin

Kompromiss: Använd en särskild dator för känsligt arbete.

Introduktion till kryptering

Hejsan!

YJBIiD8/hLyYzQhjA==

YJBIiD8/hLyYzQhjA==

Hejsan!

kryptera

avkryptera

 • Mål: kommunicera säkert över osäkra kanaler.
 • Lita på matematiken: använd en algoritm som låter dig kryptera meddelanden med hemlig "nyckel".
 • Krypterade meddelanden oläsliga utan hemligheten.
 • Problem: hemlighet måste vara känd av mottagaren.

Exempel

Lösenordsskyddat arkiv

Kryptering: Publik nyckel

Hejsan!

 • först skapar mottagaren ett nyckelpar
 • vad en nyckel krypterar kan bara avkrypteras av den andra
 • en nyckel delas offentligt (publik) och en annan är hemlig (privat)
 • public key encryption: bara mottagaren kan avkryptera meddelandet
 • privata nycklar är hemligheter och bör skyddas av lösenord

kryptera

YJBIiD8/hLyYzQhjA==

YJBIiD8/hLyYzQhjA==

avkryptera

Hejsan!

https://

Skydda din data

Lösenordspolicy

Lösenordspolicy

 • Använd hela, grammatiskt korrekta, meningar.
 • Klassificera olika tjänster med säkerhetsnivåer.
 • Använd en lösenordshanterare.

Starka lösenord

Kn3p1gt$99

En vanlig mening i 2014.

 • Relativt kort
 • Svårt att komma ihåg
 • Svårt att förmedla
 • Långt
 • Lättare att minnas
 • Lättare att förmedla
 • Innehåller specialtecken

För bäst resultat använd enbart tecken mellan A och Z.

Säkehetsnivåer

Regel: Använd inte samma lösenord!

Regel: Byt lösenord ibland!

Klassificera tjänster baserat på hur känsliga de är för din personliga integritet.

Kompromiss: Använd samma lösenord för flera tjänster.

Hög säkerhet

 • Google
 • Facebook
 • Personlig e-post
 • Eget PC-konto

Låg säkerhet

 • Forum
 • Spel
 • Webbutiker
 • Gästkonton
 • Slaskkonton

Tips för allmänna tjänster:

Skriv tjänstens namn i lösenordet.

Enkel kod.+flashback.info

Lösenordshanterare

Program som låter dig lagra lösenord krypterat på din dator.

Regler:

 • Insyn i programmets kod
 • Du ska äga datan

Förslag: KeePass

Skydda din data

Diskkryptering

Full disk encryption

Också känt som

Fördelar

 • Finns i alla Operativsystem
 • Lätt att installera
 • Lätt att använda
 • Oftast bra kryptering

Nackdelar

 • Bortglömt lösenord betyder förlorad data
 • Kräver inloggning till datorn
 • Kräver annorlunda säkerhetsrutiner

IT-Policy för allmänheten

 • Lämna inte påslagen dator obevakad
 • Se till att backup också är krypterad
 • Använd starka lösenord
 • Var försiktig med öppna Wifi-nät
 • Skaffa gärna VPN

Skydda din kommunikation

 • Chatt
 • E-post
 • Webbsidor

Förhindra avlyssning

Populära alternativ

 • Viber
 • WhatsApp

Öppna alternativ

 • Pidgin+OTR
 • Adium
 • ChatSecure
 • Signal

Chatt

E-post

Tips

Webbsidor

Tips

 • Använd Firefox
 • Tillägget: HTTPS Everywhere

Övrigt

VPN

Virtual Private Network

En skyddad kommunikationsväg till en ändpunkt på internet.

Förslag

 • Ipredator
 • Mullvad
 • Torguard

Kringgå censur

 • Webbproxy
 • VPN
 • Tor

Webbproxy

Exempel: proxy.org

 • Omväg ut på internet
 • Enklast att använda
 • Tekniskt minst avancerad

VPN

Läs flera recensioner av VPN-tjänster på torrentfreak.com

Virtual Private Networking

Tor

Anonymiseringsnätverk

Globalt nätverk av proxyservrar som studsar din anslutning mellan sig för att ge anonymitet

Välj dina verktyg

Webbläsare

Firefox

Argument

 • Helt öppen mjukvara
 • Full kontroll över Javascript
 • Tillägg: Privacy Badger
 • Tillägg: Noscript
 • Tillägg: Adblock

E-post

Thunderbird

Argument

 • Helt öppen mjukvara
 • Tillägg: Enigmail

Kryptering

PGP

PGP står för Pretty Good Privacy

Du använder oftast en implementation av PGP, t.ex. Enigmail, GnuPG eller GPG4Win

OS

Fedora Linux t.ex.

Argument

 • Öppen mjukvara
 • Stark säkerhetsimplementation
 • Lättanvänd skrivbordsmiljö
 • Full-disk kryptering

Länkar

Ytterligare studier

IT-Säkerhet för allmänheten

By Stefan Midjich

IT-Säkerhet för allmänheten

Gammal presentation om IT-säkerhet för allmänheten som gavs framför MeraKrypto i Malmö 2016-04-20.

 • 936
Loading comments...

More from Stefan Midjich