๐Ÿ…ท๐Ÿ…พ๐Ÿ†† ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ…ฒ๐Ÿ†๐Ÿ…ด๐Ÿ…ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†…๐Ÿ…ด ๐Ÿ…ฐ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ…ฐ ๐Ÿ†‚๐Ÿ…พ๐Ÿ…ต๐Ÿ†ƒ๐Ÿ††๐Ÿ…ฐ๐Ÿ†๐Ÿ…ด ๐Ÿ…ณ๐Ÿ…ด๐Ÿ†…๐Ÿ…ด๐Ÿ…ป๐Ÿ…พ๐Ÿ…ฟ๐Ÿ…ด๐Ÿ† ?

The Developer vs Designer myth

SOFTWARE ART

= software is the art

ย 

!=

DIGITAL ART

= art done with software

if art is born
of contraint

and comes a support with
virtually no limit

then we define our own
arbitrary constraints

ย 
"the game's rules"

DEMOSCENE

The smaller, the better

JS1kย ย  ย  ย  ย dwitter.netย  ย  ย  ย  @140bytes

Quine

A program that prints its own source code

public class Quine
{
 public static void main(String[] args)
 {
  char q = 34;   // Quotation mark character
  String[] l = {  // Array of source code
  "public class Quine",
  "{",
  " public static void main(String[] args)",
  " {",
  "  char q = 34;   // Quotation mark character",
  "  String[] l = {  // Array of source code",
  "  ",
  "  };",
  "  for(int i = 0; i < 6; i++)      // Print opening code",
  "    System.out.println(l[i]);",
  "  for(int i = 0; i < l.length; i++)  // Print string array",
  "    System.out.println(l[6] + q + l[i] + q + ',');",
  "  for(int i = 7; i < l.length; i++)  // Print this code",
  "    System.out.println(l[i]);",
  " }",
  "}",
  };
  for(int i = 0; i < 6; i++)      // Print opening code
    System.out.println(l[i]);
  for(int i = 0; i < l.length; i++)  // Print string array
    System.out.println(l[6] + q + l[i] + q + ',');
  for(int i = 7; i < l.length; i++)  // Print this code
    System.out.println(l[i]);
 }
}
eval(z='p="<"+"pre>"/* ,.oq#+   ,._, */;for(y in n="zw24l6k\
4e3t4jnt4qj24xh2 x/* =<,m#F^  A W###q. */42kty24wrt413n243n\
9h243pdxt41csb yz/* #K    q##H######Am */43iyb6k43pk7243nm\
r24".split(4)){/* dP   cpq#q##########b, */for(a in t=pars\
eInt(n[y],36)+/*     p##@###YG=[#######y */(e=x=r=[]))for\
(r=!r,i=0;t[a/*     d#qg `*PWo##q#######D */]>i;i+=.05)wi\
th(Math)x-= /*    aem1k.com Q###KWR#### W[ */.05,0<cos(o=\
new Date/1e3/*   .Q#########Md#.###OP A@ , */-x/PI)&&(e[~\
~(32*sin(o)*/* ,  (W#####Xx######.P^   T % */sin(.5+y/7))\
+60] =-~ r);/* #y  `^TqW####P###BP      */for(x=0;122>\
x;)p+="  *#"/* b.    OQ####x#K      */[e[x++]+e[x++\
]]||(S=("eval"/* l     `X#####D ,    */+"(z=\'"+z.spl\
it(B = "\\\\")./*      G####B" #    */join(B+B).split\
(Q="\'").join(B+Q/*     VQBP`    */)+Q+")//m1k")[x/2\
+61*y-1]).fontcolor/*     TP     */(/\\w/.test(S)&&"#\
03B");document.body.innerHTML=p+=B+"\\n"}setTimeout(z)')//

Artistic Quines

Quine Relays

A program that prints another program that prints the first program source code

public class Quine
{
 public static void main(String[] args)
 {
  char q = 34;
  String[] l = {
  "  ",
  "=============<<<<<<<< C++ Code >>>>>>>>=============",
  "#include <iostream>",
  "#include <string>",
  "using namespace std;",
  "",
  "int main(int argc, char* argv[])",
  "{",
  "  char q = 34;",
  "  string l[] = {",
  "  };",
  "  for(int i = 20; i <= 25; i++)",
  "    cout << l[i] << endl;",
  "  for(int i = 0; i <= 34; i++)",
  "    cout << l[0] + q + l[i] + q + ',' << endl;",
  "  for(int i = 26; i <= 34; i++)",
  "    cout << l[i] << endl;",
  "  return 0;",
  "}",
  "=============<<<<<<<< Java Code >>>>>>>>==========",
  "public class Quine",
  "{",
  " public static void main( String[] args )",
  " {",
  "  char q = 34;",
  "  String[] l = {",
  "  };",
  "  for(int i = 2; i <= 9; i++)",
  "    System.out.println(l[i]);",
  "  for(int i = 0; i < l.length; i++)",
  "    System.out.println( l[0] + q + l[i] + q + ',' );",
  "  for(int i = 10; i <= 18; i++))",
  "    System.out.println(l[i]);",
  " }",
  "}",
  };
  for(int i = 2; i <= 9; i++)
    System.out.println(l[i]);
  for(int i = 0; i < l.length; i++)
    System.out.println( l[0] + q + l[i] + q + ',' );
  for(int i = 10; i <= 18; i++)
    System.out.println(l[i]);
 
 }
}
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(int argc, char* argv[])
{
  char q = 34;
  string l[] = {
  "  ",
  "=============<<<<<<<< C++ Code >>>>>>>>=============",
  "#include <iostream>",
  "#include <string>",
  "using namespace std;",
  "",
  "int main(int argc, char* argv[])",
  "{",
  "  char q = 34;",
  "  string l[] = {",
  "  };",
  "  for(int i = 20; i <= 25; i++)",
  "    cout << l[i] << endl;",
  "  for(int i = 0; i <= 34; i++)",
  "    cout << l[0] + q + l[i] + q + ',' << endl;",
  "  for(int i = 26; i <= 34; i++)",
  "    cout << l[i] << endl;",
  "  return 0;",
  "}",
  "=============<<<<<<<< Java Code >>>>>>>>=============",
  "public class Quine",
  "{",
  " public static void main(String[] args)",
  " {",
  "  char q = 34;",
  "  String[] l = {",
  "  };",
  "  for(int i = 2; i <= 9; i++)",
  "    System.out.println( l[i] );",
  "  for(int i = 0; i < l.length; i++)",
  "    System.out.println(l[0] + q + l[i] + q + ',');",
  "  for(int i = 10; i <= 18; i++)",
  "    System.out.println(l[i]);",
  " }",
  "}",
  };
  for(int i = 20; i <= 25; i++)
    cout << l[i] << endl;
  for(int i = 0; i <= 34; i++)
    cout << l[0] + q + l[i] + q + ',' << endl;
  for(int i = 26; i <= 34; i++)
    cout << l[i] << endl;
  return 0;
}

Polyglot

Char subsetting

An esoteric programming language isย designed to test
the boundaries of computer programming language design,
as a proof of concept, as
software art, or as a joke.

Esolangs

Brainfuckย - Befungeย - Rockstar

Why ?

Creativity
Challenge
Mystery

Fun !

Deeper level of learning

not only solving a problem,
but in a creative way

Accidental Discoveries

Thanks !

Wanna join ?

Shout-out: Martin aemkei Kleppe, .mario Heiderich, @FakeUnicode, Mathieu @p01 Henri, Maxime xemย Euziere

How to be creative as a software developer

By sylvainpv

How to be creative as a software developer

WL bbTex, may 2018

 • 77
Loading comments...

More from sylvainpv