Модель захисту інформації в мережах ІоТ

Орел Марк ФБ-51м

Метою

дослідженння є підвищення захищеності мереж інтернету речей, шляхом рохробки моделі захисту для них.

Об'єктом

дослідженння є мережі та пристрої ІоТ.

Предметом

дослідженння є фактори, що впливають на реалізацію загроз в мережах ІоТ.

Ріст пристроїв

Причини відмови

Вектори атак

Основні галузі розвитку

  • Транспорт і логістика
  • Охорона здоров'я
  • Персонального використання

Фактори,

що впливають на реалізацію загроз в мережах ІоТ на прикладі сфери охорони здоров'я

Побудова когнітивних карт

Побудова ієрархія

Крос-факторний аналіз

Метод аналізу мереж

Модель захисту інформації

Висновки

  • дослідженно мережі та пристрої ІоТ та виділено основні галузі їх використання
  • побудовано когнітивні карти факторів для кожної з галузей
  • проаналізовано когнітивні карти та досліджено природу зв'язків та їх міжрівневий вплив 
  • побудовано модель захисту інформації в мережах ІоТ

Дякую за увагу

deck

By Mark Orel

deck

  • 1,063