Google Glass

  w praktyce

Michał Staruch

Cinkciarz.pl

JUG Zielona Góra

listopad 2014

Opis platformy

 • Android 4.4.4 (XE22)
 • wyświetlacz pryzmatyczny 640x360 px
 • TI OMAP 4430 (2 x ARMv7 1.2 GHz)
 • 1 lub 2 GB RAM, 16 GB FLASH
 • Wi-Fi, Bluetooth
 • akcelerometr, magnetometr, żyroskop
 • cena $1500 (Explorer Edition)

Glass vs Android

 • inne wzorce UX
 • inny styl UI
 • jeden rozmiar ekranu i rozdzielczość
 • niektóre API nie są wspierane,
  np. ListView.setSelection()
 • niektóre API w starszej wersji (Sensor -> 4.2)
 • brak Google Play Store
 • publikacja dopiero po przejściu review

GDK, Mirror API

 • sterowanie głosowe
 • obsługa touchpada
 • dedykowane widgety

GDK - Android SDK z dodatkami dla Glass:

Mirror API - REST w chmurze Google:

 • autoryzacja przez OAuth 2.0
 • wysyłanie notyfikacji
 • dostęp do kontaktów
 • dostęp do lokalizacji
 • ustawienia

Cinkciarz.pl for Glass™

 • aplikacja oparta na GDK
 • nie wymaga żadnych uprawnień
 • wyświetla aktualne kursy walut
 • do wyboru 4 z 34 par walutowych
 • aktywacja komendą głosową
 • w opcjach sterowanie ruchem głowy
 • publikacja pierwszej wersji 27 X 2014
 • w pierwszej 100 aplikacji na Glass

Uruchamianie

<intent-filter>
  <action android:name="com.google.android.glass.action.VOICE_TRIGGER" />
</intent-filter>

<meta-data
  android:name="com.google.android.glass.VoiceTrigger"
  android:resource="@xml/find_the_exchange_rate" />
<intent-filter>
  <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>

na Glass nie ma launchera

intent-filter z manifestu dla Androida
intent-filter i meta-data z manifestu dla Glass

Uruchamianie c.d.

 • komendy głosowe do uruchamiania są częścią API
 • na liście VoiceTriggers.Command nie było nic pasującego do wymiany walut
 • wysłanie zgłoszenia przez Voice Command Form - początek lipca
 • pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia - 29 lipca
 • release XE21 z dodaną nową komendą - 8 września

Pierwsze podejście

 • aplikacja jako Activity
 • prosty layout
 • żadnych bajerów
 • przetestowana
 • "na pewno przejdzie"

Wyniki review

 • aplikacje typu ciągła aktywność
  muszą być zrealizowane jako Live Card
 • padding niezgodny z zaleceniami
 • czcionki niezgodne z zaleceniami
 • kolory niezgodne z zaleceniami
 • niewłaściwe pozycjonowanie i rozmiary logo
 • nadmiarowy branding w logo
 • brak dźwięku po tapnięciu
 • blokowanie wygaszania ekranu
 • za mało widoczna informacja o łączeniu
 • brak przekierowania do ustawień sieci
  przy braku połączenia

Live Card

 • Live Card - ekran na timeline z różnymi API do renderingu
 • sporadyczne odświeżanie - RemoteViews
 • częste odświeżanie - DirectRenderingCallback / GlRenderer

Porównanie v1.0 z v1.2

niewielkie zmiany w stylach...

... i przepisanie aplikacji

Publikacja

 • "final approval" - około tygodnia
 • planowane materiały PR do weryfikacji przez Google
 • "Glassware" zamiast "application for Glass"
 • w nagłówkach materiałów "Glass™", a nie "Glass"
 • po uzyskaniu pełnej akceptacji - prośba o podanie
  daty publikacji z 48-godzinnym wyprzedzeniem

Kolejny etap - dodajemy opcje

Opcje

 • więcej par walutowych
 • wybór ilości jednostek
 • sterowanie ruchem głowy

Sterowanie ruchem głowy

SensorManager.getRotationMatrixFromVector(mRotationMatrix, mSensorValues);
SensorManager.remapCoordinateSystem(mRotationMatrix,
  SensorManager.AXIS_X, SensorManager.AXIS_Z, mRotationMatrix);
SensorManager.getOrientation(mRotationMatrix, mOrientation);

final float yaw = mOrientation[0];
final float pitch = mOrientation[1];
 • Sensor.TYPE_ROTATION_VECTOR -> yaw, pitch
 • ruchome okno dla wartości yaw, pitch
 • przemapowanie na współrzędne ekranu

Stabilizujemy kursor - histereza

public int getValue(final float in, final int currentOut) {
  final float lowLimit = currentOut * mStepSize - mInputMargin;
  final float highLimit = (currentOut + 1) * mStepSize + mInputMargin;
  if (in <= lowLimit) {
    return getValue(in, currentOut - 1);
  } else if (in >= highLimit) {
    return getValue(in, currentOut + 1);
  } else {
    return currentOut;
  }
}

Review wersji 1.4.x

 • zamienić tapnięcia na autoselekcję po timeoucie
 • ustawić pół-przezroczysty styl w ekranie z opcjami (...)
 • dodać wskaźnik postępu auto-selekcji (Drawable.setLevel() + <clip>))
 • dodać obszar spoczynkowy
 • obsłużyć tapnięcia
 • opcje w menu muszą być akcjami (Options -> Show Options)

Work in progress - wykresy

 • swipe'owalne karty - CardScrollView, CardScrollAdapter
 • rysowanie - Canvas.drawLines(float[] pts, Paint paint)

Źródła

/thanks

Google Glass w praktyce

By Michał Staruch

Google Glass w praktyce

JUG Zielona Góra, 2014

 • 895
Loading comments...

More from Michał Staruch