Wstęp do frameworka Volt

Michał Zdunek

WEBDEV Obecnie

 • MVC, routing po stronie serwera (RoR, NodeJS etc.)
 • MVC, routing po stronie klienta (Angular, Ember etc.)
 • Czy da się to uprościć?

Volt Framework

 • Premiera pod koniec 2014 roku
 • Obecnie w wersji 0.9.7
 • Ten sam kod po stronie serwera jak i klienta

Opal

class User
 attr_accessor :name

 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def welcome(day)
  "Welcome " + @name + ", it's " + day
 end
end
function $User(){};
var self = $User = $klass($base, $super, 
  'User', $User);

var def = self.$$proto, $scope = self.$$scope;

def.name = nil;
self.$attr_accessor("name");

Opal.defn(self, '$initialize', function(name) {
 var self = this;

 return self.name = name;
});

Opal.defn(self, '$welcome', function(day) {
 var self = this;

 return $rb_plus($rb_plus($rb_plus("Welcome ", 
  self.name), ", it's "), day);
});

Ruby

JavaScript

AUTOMATYCZNA SYnchronizacja danych

 • Model po stronie klienta przesyłany do serwera
 • Inni klienci automatycznie otrzymują aktualizacje przez WebSockets

Podział Aplikacji Na komponenty

 • Każda aplikacja składa się z przynajmniej jednego komponentu (main)
 • Komponenty mogą być różne - od małych widżetów po duże sekcje aplikacji
 • Mogą być wydzielane do gemów

Taski

 • Umożliwiają wykonywanie kodu tylko na serwerze
MathTasks.add(23, 5).then do |result|
 alert result
end.fail do |error|
 puts "Error: #{error}"
end
class MathTasks < Volt::Task
 def add(x, y)
  x + y
 end
end
 • Wykorzystywane jako obiekty Promise

KOLEKCJE

 • Identyczny interfejs do różnych kolekcji: page, store, cookies, params, itd.
page._name = 'Ryan'

store._items << {name: 'item 1'}

cookies._user_id = 520

demo

Koniec

 • https://github.com/voltrb/volt

deck

By mzdunek93

deck

 • 412
Loading comments...

More from mzdunek93