Ruby on Rails

Michał Zdunek

Dlaczego Rails?

 • Bardzo popularny framework - używany m.in. przez GitHub, Twitch, Airbnb
 • Premiera w 2004 - wiele lat w rozwoju
 • Opiera się na zasadach: Convention over Configuration, DRY etc.
 • Napisany w wygodnym języku Ruby

Ruby - składnia

$ irb
>> def get_error type = :none
>>   if type == :none
>>     "No error"
>>   elsif type == :memory
>>     "Memory error"
>>   else
>>     "Other error"
>>   end
>> end
>> get_error
=> "No error"
>> get_error :memory
=> "Memory error"

Ruby - hashe

>> capitals = {:poland => "Warsaw", :russia => "St Petersburg"}
=> {:poland=>"Warsaw", :russia=>"St Petersburg"}
>> capitals["poland"] = "Warszawa"
=> "Warszawa"
>> capitals[:russia] = "Moscow"
=> "Moscow"
>> capitals
=> {:poland=>"Warsaw", :russia=>"Moscow", "poland"=>"Warszawa"}
>> capitals[:russia]
=> "Moscow"

Ruby - bloki

>> [1, 2].each {|n| puts n}
1
2
>> [1, 2].each do |n|
>>   puts n
>> end
1
2
>> [1, 2].map {|n| n + 2}
=> [3, 4]

Ruby - klasy

class Example
  def initialize id
    @id = id
  end

  def self.get_id
    0
  end

  def get_id
    @id
  end
end

>> example = Example.new 2
=> #<Example:0x0000000250f580 @id=2>
>> example.get_id
=> 2
>> Example.get_id
=> 0

Ruby - community

 • Rails - projekt open source
 • Lokalne grupy użytkowników - m.in. Poznań Ruby User Group
 • Wielka biblioteka gemów (dodatków): rubygems.org
$ gem install rails

Rails - architektura MVC

Szablony w Rails

#content
 .left.column
  %p= print_information
 .right.column
  - if sidebar
   Site sidebar
 • Haml
<div id="content">
 <div class="left column">
  <p><%= print_information %></p>
 </div>
 <div class="right column">
  <% if sidebar %>
   Site sidebar
  <% end %>
 </div>
</div>
 • ERB

DEMO

deck

By mzdunek93

deck

 • 358
Loading comments...

More from mzdunek93