Qt:n koodin rakenne

 

  • Qt perustuu olio-ohjelmointiin
  • Qt käyttää muutamia muitakin C++ ominaisuuksia
    • Makrot
    • Nimiavaruudet

Nimiavaruudet

// namespaces
#include <iostream>
using namespace std;

namespace foo
{
  int value() { return 5; }
}

namespace bar
{
  const double pi = 3.1416;
  double value() { return 2*pi; }
}

 

int main () {
  cout << foo::value() << '\n';
  cout << bar::value() << '\n';
  cout << bar::pi << '\n';
  return 0;
}

Makrot

#ifdef ( DEBUG )
#define M_DebugLog( msg )  std::cout << __FILE__ << ":" << __LINE__ << ": " << msg
#else
#define M_DebugLog( msg )
#endif

Qt:ssa koodattavan C++ -koodin rakenne

By Olli Savolainen

Qt:ssa koodattavan C++ -koodin rakenne

  • 1,349
Loading comments...

More from Olli Savolainen