Python a architektura "serverless" w chmurze AWS

Piotr Grzesik

@p_grzesik

Co znaczy "serverless"? 

Serverless

 • Function as a Service
 • Serwery zarządzane przez providera
 • Bezstanowe kontenery
 • Sterowane zdarzeniowo

Przykład

Dlaczego warto?

 • Brak konieczności zarządzania instancjami
 • Skalowanie horyzontalne
 • Wysoka dostępność
 • Płacimy tylko za faktycznie wykorzystany czas

Ewentualne problemy

 • Debugging
 • Mniejsza kontrola
 • Zależność od dostawcy usługi (AWS, Azure, etc.) 
 • Na AWS tylko Python 2.7 :( 
 • Względnie nowe rozwiązanie (Lambda - 2014)

Zastosowania

 • Analiza logów "w locie"
 • Aplikacje webowe
 • Przetwarzanie obrazów, wideo
 • Automatyczne backupy, etc.

AWS Lambda

 • Python 2.7, Java, node.js, C#
 • Łatwa integracja z serwisami jak API Gateway, Kinesis, AWS RDS, S3, etc.
 • Limit czasu wykonywania - 5 minut
 • Limit równolegle wykonywanych funkcji - 100 ("miękki" limit)
 • Koszt - 1 milion requestów, 400 000 GB-sekund 
 • Wielkość paczki - 50 MB

Alternatywy

 • Google Cloud Functions
 • Azure Functions
 • IBM Open Whisk
 • Iron.io

Hello lambda

Zappa

(https://github.com/Miserlou/Zappa)

 • Serverless microservices w Pythonie
 • Pakuje i deployuje aplikacje na AWS Lambda
 • Działa ze wszystkimi frameworkami kompatybilnymi z WSGI
from flask import Flask

app = Flask(__name__)


@app.route('/')
def index():
  return "Hello lambda!", 200


@app.route('/cheers')
def cheers():
  return "Cheers!", 200


if __name__ == '__main__':
  app.run()

app.py

workon zappa-example-venv
zappa init
zappa deploy dev
...
Deployment complete!: https://9uxxay7zu8.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/dev

Aktywujemy virtualenv

Tworzymy plik konfiguracyjny

{
  "dev": {
    "app_function": "app.app", 
    "s3_bucket": "zappa-0nk7abe9w"
  }
}

zappa_settings.json

Deploy aplikacji

zappa undeploy dev

Usunięcie aplikacji

Serverless

By progressive

Serverless

 • 348
Loading comments...

More from progressive