Europa - "El dret a l'oblit"

Alina Mierluș

@alina_mierlus

Filosofia Pràctica - Ètica i Filosofia Política

Què és el dret a l'oblit?

determinar el desenvolupament de la vida de l'individu de forma autònoma, sense ser restringit per esdeveniments del passat

Més informació sobre la legislació

"Big Data" i Utilitarisme

Font: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_data_cartoon_t_gregorius.jpg

23andME DNA test

Stranger Visions - art project

8/1/12 
Manu Sporny
Maternal Haplogroup: M6a Asian, likely Indian
Earwax: Wet
Malaria Resistance: None
Eye Color: 56% chance brown eyes, 37% chance of green eyes 
Crypts: Typical
Iris Furrows: Typical
Pigmentation Rings: Typical
Hair Color: 5x Decreased odds of blonde hair
Hair Wave: Curlier
Baldness: Typical
Weight: Typical
Skin Color: Typical
Freckling: Typical

Turisme rus a Catalunya

projecte Telefonica I+D

Dret a l'oblit i llibertarianisme:

  • L'argument dels llibertaris pel que fa a l'impacte del dret a l'oblit al "dret a la privadesa", la llibertat d'expressió i el perill de censurar l'internet.

  • Doctrina llibertària "sóc l'amo del meu cos". Jo decideixo el que publico/busco a Internet.
  • El dret a l'oblit, tal com està plantejat des de la Unió Europea, entra en conflicte amb els ideals llibertaris.

Dret a l'oblit i la llibertat negativa

The negative concept of freedom ... is most commonly assumed in liberal defences of the constitutional liberties typical of liberal-democratic societies, such as freedom of movement, freedom of religion, and freedom of speech, and in arguments against paternalist or moralist state intervention. It is also often invoked in defences of the right to private property, although some have contested the claim that private property necessarily enhances negative liberty.

 

Negative liberty, Standford Encyclopedia of Philosophy

Isaiah Berlin, dret a l'oblit i llibertat... 

... it is this, the ‘positive’ conception of liberty, not freedom from, but freedom to – to lead one prescribed form of life – which the adherents of the ‘negative’ notion represent as being, at times, no better than a specious disguise for brutal tyranny.

Dret a l'oblit, qui el decideix, com s'implementa? 

 

Entre l'oportunitat i el perill

Privadesa individual vs. privadesa com a societat

- els límits del mercat lliure -

Bibliografia

  • Isaiah Berlin: Four essays on Liberty
  • Privadesa: http://plato.stanford.edu/entries/privacy/
  • Robert Nozik: Anarchy, State and Utopia
  • Power, Knowledge and the subjects of privacy
  • Giorgio Agamben: On What We Can Not Do ("Nudities" - Ed. Meridian, Crossing Aesthetics)

dretoblit

By Similis.cc

More from Similis.cc