Introkurser

Hvilken betydning ønsker du, at dine besøg ude på uddannelserne skal få for dig!?

Hvilke styrker kan du fremhæve hos dig selv?

Hvad har
din interesse
i og uden for skolen?

Hvad
giver dig
energi?

På hvilken måde
kan du bruge dine styrker/interesser
i forhold til dit videre uddannelsesforløb?

Hvordan tror du
at dine styrker
ville kunne bruges
på en erhvervs-uddannelse?

Hvordan tror du
at dine styrker
ville kunne bruges
på en gymnasial uddannelse?

Hvad vil du gerne
blive bedre til?

Noget særligt
i nogle af
skolefagene?

Kunne samarbejde bedre med andre?

Arbejde mere fokuseret
med opgaver
?

Bidrage mere positivt til
klassens
trivsel?

Strukturere skolearbejde
og lektier bedre?

Være mere mødestabil?

Arbejde mere fokuseret i gruppearbejde?

Noget du bruger tid på uden for skolen?

Hvilken betydning
tror du det vil få for dig, at du lykkedes
med dette i forhold

til dit videre uddannelsesforløb?

Hvad har betydning for dit valg af introkurser?

Er det dine
egne behov for at opleve bestemte uddannelser, der fylder mest?

På hvilken måde
betyder venners
og families
holdninger noget, i forhold til
hvad du vælger?

Hvordan kan
det være en god idé at besøge en uddannelse, selvom andre fra klassen ikke lige har valgt den samme uddannelse?

Hvordan kan
dine introkurser
bedst være med til
at udfordre og
hjælpe dig videre?

Hvad kan du blive udfordret på i forhold til introkurser?

Mødet
med de unge,
som går på uddannelsen

Det at finde
frem til det
rigtige sted og
lokaler hvor du
skal være

Det at skulle
møde op på
et fremmed uddannelsessted

Det at skulle
være på hold
med en masse,
som du ikke
kender

Det faglige
indhold på uddannelsen

Introkurser

Hvad kan du gøre
for, at du får mest muligt
ud af dine introkurser?!

Introkurser

Gode erfaringer du skal bygge videre på!

Forberedelse af introkurserne

By UU Sjælland Syd

Forberedelse af introkurserne

Slides udviklet til brug i den kollektive vejledning, hvor eleverne gennem gruppedialoger kommer rundt om forskellige aspekter i forhold til deres kommende besøg på ungdomsuddannelserne. På baggrund af dialogen i grupperne, skal eleverne efterfølgende ønske hvilke uddannelser de vil ud og opleve.

  • 637
Loading comments...

More from UU Sjælland Syd