DET

ALDRIG

SENT!

ER

FOR

RYST

POSEN!

LIGE

DINE VEJE GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET   [ÅBN I NYT VINDUE ]

JEG VIL GERNE OVER I NOGET, HVOR DET AT HAVE

ARBEJDSOPGAVER MED STORT ANSVAR

FYLDER EN STOR DEL AF MIN HVERDAG!

JEG VIL GERNE OVER I NOGET, HVOR DET AT HAVE

STOR KONTAKT
MED MENNESKER

FYLDER EN STOR DEL AF MIN HVERDAG!

JEG VIL GERNE OVER I NOGET, HVOR DET AT HAVE

PRAKTISKE
ARBEJDSOPGAVER

FYLDER EN STOR DEL AF MIN HVERDAG!

JEG VIL GERNE OVER I NOGET, HVOR DET AT HAVE

TEORETISKE
ARBEJDSOPGAVER

FYLDER EN STOR DEL AF MIN HVERDAG!

JEG VIL GERNE OVER I NOGET, HVOR DET AT HAVE

KREATIVE
ARBEJDSOPGAVER

FYLDER EN STOR DEL AF MIN HVERDAG!

RKV

REAL KOMPETENCE

VI SER

NÆRMERE PÅ

VURDERING

SÅ DU IKKE

SKAL LÆRE

DET SAMME

2 GANGE

FIND

GULD!

DIT

RKV

REAL KOMPETENCE

VURDERING

RKV

FÅ PAPIRER PÅ DET DU KAN!
FÅ DINE KOMPETENCER
AFDÆKKET OG DOKUMENTERET

 

VURDERINGEN FORETAGES I FORHOLD TIL
EN BESTEMT UDDANNELSE OG FINDER STED DER

 

VURDERINGEN TAGER 1/2 - 10 DAGE

 

VURDERINGEN SER PÅ

KORT FORTALT!

ERHVERVSERFARING

UDDANNELSE

FRITIDSINTERESSER

FÆRDIGHEDER I DANSK OG MATEMATIK

RKV

REAL KOMPETENCE

VURDERING

HVAD KAN RKV

AT BLIVE OPTAGET PÅ EN UDDANNELSE,
DU IKKE OPFYLDER DE FORMELLE ADGANGSKRAV TIL!

 

RKV KAN FORETAGES PÅ
+ ERHVERVSUDDANNELSE FOR VOKSNE         + ALMEN VOKSENUDDANNELSE
+ ENKELTFAG PÅ GYMNASIALT NIVEAU            + AMU-KURSER

+ AKADEMIUDDANNELSE                                     + DIPLOMUDDANNELSE

 

MERIT FOR DELE AF EN UDDANNELSE
OG DERMED AFKORTE DET SAMLEDE FORLØB!
 

MODTAGE UDDANNELSESBEVIS FOR ET HELT KURSUS UDEN REELT AT DELTAGE I UNDERVISNINGEN!

EGENTLIG BRUGES TIL?

RKV

REAL KOMPETENCE

VURDERING

DIN VEJ MOD

EN RKV KAN UDARBEJDES BÅDE
FØR ELLER EFTER DU HAR SØGT IND PÅ EN UDDANNELSE

 

ER DU UFAGLÆRT ELLER ER DIN LÆNGSTE UDDANNELSE
EN ERHVERVSUDDANNELSE?
SÅ ER DET GRATIS AT FÅ FORETAGET EN RKV!
 

HAR DU EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
SÅ KOSTER DET ET GEBYR AT FÅ FORETAGET EN RKV

AT FÅ EN RKV

ORD

SIGER

DER

NOGET

OM DIG?

RKV

REAL KOMPETENCE

VURDERING

MINKOMPETENCEMAPPE

 

STOP OP OG REFLEKTER
OVER DINE KVALIFIKATIONER OG ERFARINGER

 

HER KAN DU SAMLE DE KOMPETENCER OG KVALIFIKATIONER, SOM DU HAR OPNÅET GENNEM
JOB, UDDANNELSE OG FRITIDSLIV.

 

SPØRGSMÅL INDEN FOR TRE KATEGORIER

 

KAN VÆRE ET RIGTIG GODT FÆLLES GRUNDLAG
FOR DEN VIDERE DIALOG UNDER EN RKV.

.DK

UDDANNELSE
ARBEJDE OG FRITID

LÆSNING, IT OG TAL

DET JEG ELLERS KAN

RKV

REAL KOMPETENCE

VURDERING

MERE HJÆLP
KAN HENTES FLERE STEDER

DIN GUIDE TIL VOKSEN OG EFTERUDDANNELSE

VEU-CENTER.DK

70 10 10 75

UDDANNELSESVEJLEDNING FOR ALLE

EVEJLEDNING.DK

70 22 22 07

EUV

ERHVERVSUDDANNELSE

FOR VOKSNE

VI SER

NÆRMERE PÅ

EUV

ERHVERVSUDDANNELSE

FOR VOKSNE

EUD ELLER EUV

EUD
BETEGNELSEN DÆKKER ERHVERVSUDDANNELSER,
DER ER MÅLRETTET
UNGE UNDER 25 ÅR.

 

EUV
GIVER SAMME FAGLIGE KOMPETENCER SOM EUD,
MEN ER
TILRETTELAGT FOR VOKSNE OVER 25

VIA EN REAL KOMPETENCE VURDERING

HVAD ER HVAD?!

EUV

ERHVERVSUDDANNELSE

FOR VOKSNE

EUV

VEJEN TIL AT BLIVE FAGLÆRT
FOR ALLE DER ER FYLDT 25 ÅR

 

KAN BYGGE VIDERE UDDANNELSE

ELLER ERFARING DU ALLEREDE HAR!

 

UDDANNELSESFORLØBETS INDHOLD OG LÆNGDE FASTLÆGGES PÅ BAGGRUND
AF EN KONKRET VURDERING = EN RKV!

 

DIN ØKONOMI UNDER EUV
ER AFHÆNGIG AF DIN SITUATION (...I BESKÆFTIGELSE ELLER LEDIG?)

MEGET KORT FORTALT!

EUV

ERHVERVSUDDANNELSE

FOR VOKSNE

EUV
DE TRE UDDANNELSESVEJE

EUV 1

DINE FORUDSÆTNINGER

  • BESTÅET DANSK + MATEMATIK
  • MERE END 2 ÅRS RELEVANT ERHVERVS ERFARING
  • ELLER GENNEMFØRT UNGDOMSUDDANNELSE

 

GRUNDFORLØB

0 UGER

HOVEDFORLØB
SKOLEUNDERVISNING

EUV 2

DINE FORUDSÆTNINGER

  • BESTÅET DANSK + MATEMATIK
  • MINDRE END 2 ÅRS RELEVANT ERHVERVS ERFARING
  • ELLER GENNEMFØRT UNGDOMSUDDANNELSE

 

GRUNDFORLØB
OP TIL

20 UGER

HOVEDFORLØB
SKOLEUNDERVISNING
OG PRAKTIK

EUV 3

DINE FORUDSÆTNINGER

  • BESTÅET DANSK + MATEMATIK
  • UNDER 1 ÅRS RELEVANT ERHVERVS ERFARING ELLER FORUDGÅENDE UDDANNELSE

 

GRUNDFORLØB

20 UGER

HOVEDFORLØB
SKOLEUNDERVISNING
OG PRAKTIK

SVARENDE TIL
HOVEDFORLØBET FOR UNGE

 

(MEGET REDUCERET LÆNGDE)

(REDUCERET LÆNGDE)

(FULD LÆNGDE)

EUV

ERHVERVSUDDANNELSE

FOR VOKSNE

OPBYGNING
AF EUV-FORLØB

EUV 2

GRUNDFORLØB

HOVEDFORLØB

EUV 3

GRUNDFORLØB

HOVEDFORLØB

EUV 1

GRUNDFORLØB

HOVEDFORLØB

EVT. BESKÆFTIGELSE

PRAKTIK

I VIRKSOMHED

SKOLE

PRØVE

EUV

ERHVERVSUDDANNELSE

FOR VOKSNE

ANDRE VEJE

NY MESTERLÆRE

PRAKTISKE OPLÆRING I VIRKSOMHEDEN 

 

 

 


 

VOKSENLÆRLING
                               DU SKAL VÆRE FYLDT 25 ÅR OG HA' EN    
                               UDDANNELSESAFTALE
MÅLRETTET
                          LEDIGE
OG DEM I UFAGLÆRT ARBEJDE

 

TIL EN ERHVERVSUDDANNELSE

ASKE I NY MESTERLÆRE SOM TØMRER

EMMA I NY MESTERLÆRE SOM FRISØR

SABRINA I NY MESTERLÆRE SOM RECEPTIONIST

SU

STATENS

UDDANNELSESSTØTTE

VI SER

NÆRMERE PÅ

SU

STATENS

UDDANNELSESSTØTTE

BETINGELSER

STUDIEAKTIV 
PÅ EN SU-GODKENDT UDDANNELSE

 

 

IKKE MODTAGE
ANDEN OFFENTLIG STØTTE

 

DER ER GRÆNSER FOR HVOR MEGET DU MÅ
TJENE VED SIDEN AF SU! = DIT FRIBELØB
HVIS DU TJENER MERE SKAL DU BETALE SU TILBAGE

 

 

FOR AT FÅ SU?

SU

STATENS

UDDANNELSESSTØTTE

HVORNÅR

NÅR DU HAR FÅET BESKED OM, AT DU ER
OPTAGET PÅ EN UDDANNELSELSE

 

ANSØGNINGEN FOREGÅR
DIGITALT VIA NemID PÅ
SU.DK


SU UDBETALES FORUD
PENGENE GÅR IND SIDSTE HVERDAG I MÅNEDEN

 

DU KAN FÅ SU TIL MAX
5 UNGDOMSUDDANNELSER

70 KLIP TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

KAN DU SØGE SU?

OVERBLIK OVER DINE SU-FORHOLD

SØGE OG FRAVÆLGE SU

SØGE OG GODKENDE SU-LÅN

SØGE TILLÆG

ÆNDRE SLUTTID

SU

STATENS

UDDANNELSESSTØTTE

SU + TILLÆG

6.090,- KR. FØR SKAT

BEREGNES ALTID INDIVIDUELT!

UDDANNELSELSE 

UNGDOMS

STUDERENDE PÅ EN

20 ÅR ELLER ÆLDRE

UDEBOENDE

946,- KR. FØR SKAT

+ EVENTUELLE TILLÆG

HJEMMEBOENDE

AFHÆNGIG AF FORÆLDRES INDKOMST

3.907,- KR. FØR SKAT

MED DISPENSATION

18-19 ÅR OG UDEBOENDE

AFHÆNGIG AF FORÆLDRES INDKOMST

UDGANGSPUNKTET FOR

+ EVENTUELLE TILLÆG

TILLÆG KAN GIVES I VISSE SITUATIONER SÅSOM:
DU FÅR BARN, DU ER FORÆLDRE, DU ER FORSØRGER, DU HAR ET HANDICAP OSV.

SU

STATENS

UDDANNELSESSTØTTE

UDDANNELSELSE 

VIDEREGÅENDE

STUDERENDE PÅ EN

946,- KR. FØR SKAT

+ EVENTUELLE TILLÆG

HJEMMEBOENDE

AFHÆNGIG AF FORÆLDRES INDKOMST

6.090,- KR. FØR SKAT

20 ÅR ELLER ÆLDRE

UDEBOENDE

+ EVENTUELLE TILLÆG

UDGANGSPUNKTET FOR

SU + TILLÆG
BEREGNES ALTID INDIVIDUELT!

TILLÆG KAN GIVES I VISSE SITUATIONER SÅSOM:
DU FÅR BARN, DU ER FORÆLDRE, DU ER FORSØRGER, DU HAR ET HANDICAP OSV.

DIALOG

KORT

HVIS DU KIGGER TILBAGE PÅ

DIT LIV

HVILKE GODE RÅD

VILLE DU HA' HAFT GLÆDE AF

UNDERVEJS?

HVILKE

GODE

ERFARINGER

OG OPLEVELSER

KAN DU TA' MED DIG FRA

DET GAMLE?

?

TÆNK HVIS DU KUNNE TA'

SPRINGET

UD I HVAD SOM HELST

?

HVORDAN KAN DU

BYGGE BRO FRA DINE

HVAD SKULLE DET BYDE PÅ?

TANKER TIL

VIRKELIGHED?

HVAD VIL DET BETYDE FOR

FOR DIG

AT FORTSÆTTE

?

I SAMME SPOR SOM NU?

HVAD VIL DET BETYDE FOR

FOR DIG

AT ÆNDRE DIN KURS

?

OG BEVÆGE DIG I EN NY RETNING?

HVILKE BUMP TROR DU,
AT DU VIL
MØDE PÅ DIN VEJ?

HVILKE TING HAR ALTID VÆRET

LETTE

& ENKLE

FOR DIG?

KAN DU MON LEVE AF DINE

INTERESSER?

HVILKE MULIGHEDER

SER DU INDEN FOR

DET DU BRÆNDER FOR

I LIVET?

HVORDAN VILLE DIN

HVERDAG

SE UD HVIS DU

LYKKEDES

MED AT OPNÅ

DINE MÅL?

Uddannelsesvejledning af voksne

By UU Sjælland Syd

Uddannelsesvejledning af voksne

Slides til brug for vejlederne i UU Sjælland Syd i forbindelse med uddannelsesvejledning af voksne. Præsentationen består pt. af 36 slides inddelt i 5 søjler. Der er udover slides omkring RealKompetenceVurdering, Erhversuddannelser for voksne og Statens Uddannelsesstøtte også slides til oplæg for dialog. Rettelser og/eller gode idéer er velkomne til Thomas Brosø: tb@uuss.dk

  • 1,305
Loading comments...

More from UU Sjælland Syd