Välkomna till Hörsalen

och till den här föreläsningen!

Bessemerbiblioteket

500 kvm

Föreläsningssal

Skaparverkstad

2 bibliotekarier

 

 

 

Två områden som vi jobbar med:

 

MIK

 

Medie- och informationskunnighet

 

LOS

 

Läs- och skrivfrämjande

För att klara av ett vanligt vuxenliv

så krävs ett ordförråd på cirka 50 000 ord.

 

Förstå nyheter

Läsa en artikel

Föra dokumentation

Följa instruktioner och anvisningar

 

 

Upprätthålla det demokratiska samhället

Undersökningar visar att 17-åringar som inte har blivit lästa för som barn och som inte läser har ett ordförråd på cirka 17000 ord.

Och vad kan det leda till...

 

​är ni beredda på ett worst case scenario?

Professor Emeritus i Specialpedagogik

Oförmåga att beskriva omvärlden och sätta ord på känslor.

Frustration

Machokultur

Bruksmentalitet

Utanförskap

Kulturellt utanförskap

Socialt utanförskap

Arbetslöshet

 

Antivaccination

Flat Earthers

Incels

Birthers

9/11-deniers

​Doomsday-preppers

Illuminati

Hot mot demokratin

Lättlurade

Lättmanipulerade

Faktaresistenta

Vi har naturligtvis dragit detta till sin spets.

 

Men, faktum är att resultaten för läsförståelse hos elever är låga.

 

Speciellt för killar.

 

 

 

 

Läsförmåga vs. förståelse

"Bland tonåringar i Sverige är det inte riktigt manligt att läsa böcker"

- Karin Taube

Vad är "manligt" egentligen?

Hur mår egentligen killar?

Vad har det för koppling till läsförståelse?

Källa: Under kevlaret

Källa: Under kevlaret

 • Machokulturen säger till killar att det inte är "manligt" att vara något annat än heterosexuell, vilket föder en stark homofobi. Killar upplever därför att de måste bekräfta sin sexualitet både för sig själva och för andra genom att stöta bort egenskaper som anses vara "feminina", samt tydligt visa att de är heterosexuella genom samtalen om hur de "knullar brudar" eller kallar andra killar för "jävla bögar".

Källa: Under kevlaret

Källa: Under kevlaret

 • Machokultur påverkar i allra högsta grad även kvinnor. Sättet män ser på, och pratar om, kvinnor förstärker attityder som bland annat leder till sexism, objektifierande av kvinnor och inte minst sexuellt våld. Av kvinnor i åldern 16-24 år uppgav 9% att de blivit utsatta för sexualbrott under 2015. Av män i samma åldersgrupp uppgav ca 0,5% att de blivit utsatta för sexualbrott under samma år. 97 procent av dem som misstänks för sexualbrott i Sverige är män.

" Jag var där för att lära mig och blev inte mottagen på ett bra sätt, de ville inte lära ut, och det var också nån som kallade mig lilla gumman", berättar Kristina Gustafsson om sina erfarenheter i byggbranschen.

8 av 10 tjejer upplever machokultur

på bygg­utbildningar...

Varför tar vi upp könsroller och normer i samband med läsning?

 

Hur påverkar könsroller och normer våra elever? Hur påverkar det dig som lärare?

 

 

 

 

 

 

Tänk själv i några minuter!

Bikupa med dina grannar i 5 minuter!

Självklart finns det även andra saker som påverkar.

Hur kan vi hjälpas åt så att trösklarna inte blir för höga?

Hur ser en typisk kulturperson ut?

Slut era ögon och låt oss fundera tillsammans...

Samhällets kulturbärare?

 

Kulturkrock!

 

Det här är vad eleverna möter i biblioteket.  

Två tanter som pratar om hur nyttigt och roligt det är att läsa?

Pisa-professorn Karin Taube efterlyser fler manliga läsande förebilder.

 

"Killar är mer svårflirtade. De måste bli mer engagerade om de ska läsa."

 

Hon menar att skolan kan lyfta läsande förebilder i elevernas värld. Lärare, idrottsprofiler, pappor eller handledare som kan dela med sig av sin läsning, sitt läsengagemang och sin egen läsresa.

"Du kan inte bli vad du inte kan se!"

Fredrik Norman läser högt för sin klass ur Color Purple av Alice Walker.

Tommy Bergström tipsar om en bra bok

Det är bra för hälsan att vara en läsande människa.

 

 

"Hennes leende var som en mjuk smekning på min kind."

Forskning kring den läsande hjärnan

visar att något särskilt händer med hjärnan när den förvandlar text, abstrakta koncept till inre bilder.

 

​OBS! Lyssna på bok

"Hennes leende var som en mjuk smekning på min kind."

Denna metafor får hjärnan att reagera som om det faktiskt är någon som smeker din kind!

Hälsoeffekter av läsning

6 minuter av läsning

har samma effekt på hjärnan som

djup meditation.

 

Sänker hjärtslagen

Muskelavslappnande

Motverkar negativ stress

(med 68%!)

 

Läsning är enligt studien bättre

på att vara avstressande än:

Att lyssna på musik med 65 %

Att dricka te med 100%

Att ta en promenad med 300%

Att spela tv-spel med 700 %

Hälsoeffekter av läsning

Läsning påverkar hjärnans djupa strukturer

och verkar skyddande mot sjukdomar

såsom Alzheimers och andra minnessjukdomar.

Hälsoeffekter av läsning

Läsning kan motverka

depression och ångest

och används i terapeutiska sammanhang

för människor som råkat ut för

hjärnskador eller lider av PTSD.

Biblioterapi

Hälsoeffekter av läsning

Regelbunden läsning ökar den vita

hjärnmassan och den grå.

 

 

 

 

 

Den ökar den emotionella intelligensen

som hjälper till när vi ställs inför etiska ställningstagande.

 

 

Vad har just du för roll i detta?

Hur knyter det an till vårt uppdrag i skolan?

Vara kulturbärare och förebilder.

Läsning som ett steg i digitalisering.

Språkutvecklande arbetssätt.

Elevernas måluppfyllelse!

Utbilda framtidens demokratiska medborgare.

Förkroppsliga vår värdegrund!

Vi gör varandra bättre!

"Vi får inte läsa en biografi."

"Jag har aldrig läst en bok!"

"Jag tycker inte det är kul att läsa."

"Har du en bok där det händer något hela tiden?"

"Har du en bok som är exakt 200 sidor tjock"

"Finns den som film?"

Vad elever säger i biblioteket:

Hela Bessemer läser

 

Läsning och samtal om litteratur är en del av vardagen

för alla elever på Bessemer

 

 

Lyfta fram läsande förebilder

(särskilt manliga förebilder)

Kampanja med förebilder och läsning i tex. matsalen, cafeteriorna, på infoskärmarna och på toaletterna.

Ha högläsning, bokprat och bokcirklar i biblioteket

(för både lärare och elever)

 Externa föreläsare

 • Berätta regelbundet för dina elever om det du själv läser (böcker, artiklar, bloggar, manualer t.ex.)
   
 • Använd dig av biblioterapi i klassrummet genom att läsa högt för dina elever innan ni startar lektionen.
   
 • Samarbeta med biblioteket inför teman och projekt för att få hjälp med litteratur och strategier.
   
 • Prova att använda den "norska metoden" och läs faktatext högt tillsammans med eleverna och diskutera betydelsen och innehållet.

Saker du som lärare kan prova:

Se läsning som träning!

 

 

 

Genom att träna på att läsa övar man också upp sin förmåga till empati och att identifiera sig med andra.

Världen växer med läsning.

Att läsa är att träna sina mentala muskler.

Elever har gymnastik på schemat,

varför inte se läsning som en form av hälsofrämjande aktivitet?

 

 

 

Bokprat

Litteratursamtal

Referens och rekommendation

Lässtrategier

​Högläsning​

​Multi-literacitet

Berättartekniker

Bevakning av bokutgivning

 

Bibliotekets roll är att förmedla tjänster och samarbeta med dig/er som lärare/arbetslag

Bokprat

Vad kan ett bokprat vara?

Hur går det till?

Varför bokpratar vi?

Skapa kontext och förförståelse

Historisk, social och kulturell kontext

​Sänka tröskeln!

Högläsning som metod

Monica Reichenbergs forskning visar att den "svenska modellen" är mindre bra.

​I Norge där man jobbar med högläsning av faktatexter och de ger bättre resultat.

Fördelar

Alla är på samma plats i boken

Passar både de som är starka och svaga

Läsningen sker i skolan

​Vi har en chans att fånga upp frågor

Och leda lektioner utefter den text vi arbetar med.

 

Vi läste Mellan dig och dig av Katarina Kieri

"Bullerbyidyll" måste förklaras för att förstås...

Pudel

Pudelrockare

Även vad en pudelrockare är..

"Genom läsning tränar vi fantasin,

en av våra viktigaste muskler,

och förmågan till perspektivskiften,

att leva sig in i andra sätt att tänka, leva och känna

– det är en omistlig förmåga i en demokrati. Framför allt så är läsning ett njutningsmedel,

det får vi inte glömma bort"

 

-Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap

med didaktisk inriktning vid Malmö universitet

Sammanfattningsvis...

Läsning är viktigt

för individen

och

för samhället

 

Det har rena hälsoeffekter och ökar också

empati och emotionell intelligens

 

Killar behöver manliga förebilder.

Är du en förebild?

 

Emma Lindgren och Kirsi Rutanen

 

Tack för att ni har lyssnat!

Man kan inte bli det man inte kan se

Representation och identifiering

Respekt och mångfald

Tack för att ni lyssnat!

Hela Bessemer läser intro

By Bessemerbiblioteket

Hela Bessemer läser intro

 • 661
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket