Biografier

Vad är en biografi?

biographia, av bios, "liv", och graphō, "skriva"

En biografi är en redogörelse av någons liv. Om den handlar om författaren själv kallas det för en självbiografi eller memoar. Författaren till en biografi kallas biograf.

 

Biografier räknas som facklitteratur och var ursprungligen sedd som en del av historieskrivningen. Idag räknas dock historia och biografier som helt skilda genrer.

Vanliga teman inom genren

Uppväxt, kärlek, yrkesliv, gärning, död och eftermäle

Fakta eller fiktion?

Biografier hör till facklitteraturen och ska vara väl underbyggda livsberättelser som grundas i olika sorters källor. 

 

Biografier som handlar om historiska personer bygger ofta på efterlämnade dagböcker, brev och skrivelser av personen i fråga och från människor runt personen. 

 

Moderna biografier kan även utgå från andra sorters källmaterial, som film, ljudupptagningar och vittnesmål. 

 

 

Källkritik

Det är dock viktigt att förhålla sig källkritisk till biografier. Även om de vilar på tillförlitliga källor och har genomgått en omfattande research är de alltid en produkt av författarens urval och perspektiv. 

 

Ifrågasätt texten, är slutsatser och analyser som författaren drar rimliga eller troliga? Stämmer informationen överens med andra källor om personen? 

Olika subgenrer inom biografier

Det finns olika sorters biografier:

Informativ (och objektiv) biografi, kort karaktärsskiss, kritisk (och analyserande) biografi, självbiografi eller memoar samt fiktiv biografi.

 

Vi har delat in våra biografier så här:

Särskilda personer, politiker, musiker, konstnärer, författare, Film & TV, HBTQ+, sport & idrott, överlevare, sjukdomar & diagnoser, människa & djur, brott & straff, kända kockar, 

Kända biografier

 

Antiken: De Vitae Ceasarium (ca 120 f.Kr.) av Suetonius

Renässansen: History of Richard III (ca 1513) av Thomas More

 

Upplysningen: The Life of Samuel Johnson (1791) av James Boswell

Ses som ett mästerverk inom den klassiska biografigenren och handlar om författaren och språkvetaren Dr. Johnson.

Anses vara en av de stora föregångarna till den moderna biografin.

Modern tid: ?

De bortglömda kvinnorna

Liksom inom historievetenskapen har intresset för kvinnors liv och gärningar uppvärderats i modern tid. 

En trend har de senaste åren varit att lyfta kvinnor som innan fallit i glömska och visa på hur inflytelserika och starka karaktärer de utgjort.

 

Exempel: Karin Larsson, Ester Blenda Nordström, Henrietta Laks osv

Självbiografi = memoar?

Det händer att unga människor ger ut sin självbiografi för att skildra sin uppväxt och sitt genombrott inom sin bransch. 

 

Det är annars vanligast att människor skriver sin självbiografi när de uppnått en hög ålder och närmar sig slutet av sitt liv.  

 

Politiker och andra kända yrkesmänniskor skriver ofta sina memoarer för att sammanfatta och ge sin syn på sin yrkesgärning i samband med pensionen eller nya uppdrag.

Att skriva en självbiografi är att återberätta sitt eget liv och sin gärning så här långt. En memoar är närbesläktad, men fokuserar ofta mer på personens minnen av yttre historiska händelser.

Kända självbiografier

Medeltiden: The Book of Margery Kempe (1438) av Margery Kempe.

Margery lät skriva ned sin livshistoria, inklusive religiösa  syner och pilgrimsresor, med syftet att helgonförklaras av den katolska kyrkan. Det lyckades hon inte med, men självbiografin har haft stor kvinnohistorisk betydelse.

Mein Kampf av Adolf Hitler

Anne Franks dagbok av Anne Frank

Pojken som kallades det av Dave Peltzer

Fler?

Memorias (ca 1420) av Leonore López de Córdoba

Leonore var en hovdam vid det spanska hovet och drottning Catalina av Kastailaniens förtrogna och skrev sina memoarer efter att ha förvisats från hovet och förlorat drottningens gunst. Hennes memoarer anses vara den första spanska memoaren.

Vad skulle biografin om dig heta?

Hur kommer biografier se ut i framtiden?

Ni ska låna en biografi

LOS Genre Biografier

By Bessemerbiblioteket

LOS Genre Biografier

  • 592