Skriv!

Förra gången

 

Inre bilder

Vikten av att ha ett språk

för att kunna uttrycka sig

på en nyanserat och tydlig sätt.

 

Arg, Jättearg, Skitarg

eller Gramse, Förbannad, Irriterad, Putt, Sur, Ilsken, Vredgad

 

Flödesskrivning

Skrivövningar till musik

Läsning och skrivning hör ihop.

 

Forskning visar att man blir bättre på att skriva när man läser andras texter.

Det fungerar också omvänt - du blir en bättre läsare när du också skriver egna texter.

 

  • Vad ska jag skriva?
  • Hur ska det skrivas?
  • Varför ska jag skriva det?

Formulera dig

 

För att kunna uttrycka det du vill ha sagt

och bli förstådd måste du kunna formulera dig.

Det kan vara svårt att förmedla känsla, tonläge och ironi i text. Det ställer högre krav på oss att vara noggranna med hur vi skriver.

 

"Jag tog ett foto och det var ju svårt."

Att förmedla

"överföra"

känslor i text eller bild

så att någon annan påverkas,

hur gör man det?

Levandegör din text med till exempel

metaforer, liknelser och eufemismer!

 

Måla med orden.

Metaforer

"De retade verkligen upp getingboet när de informerade oss om att det skulle lägga ner fabriken."

Metaforer

"Under hennes propra, kyliga yttre

slumrade det en vulkan"

Metaforer

"Det regnade småspik"

Liknelse

Liknelser använder ord som som, liksom, såsom.

"Anna är klok som en uggla"

"Pelle är snabb som en hare"

Eufemismer

är förmildrande omskrivningar

av känsliga saker

men kan också användas för att

levandegöra text.

 

Ofta använder vi eufemismer över saker som är tabu, oangenäma eller stötande.

(Skiljer sig mellan kulturer)

Kroppsfunktioner

Hon surfar på den röda vågen?

En gäspning i technicolor?

Att prata med Ralf i den vita telefon.

Lingonvecka

"De onämnbara"

Horisontell mambo

Döden

Permanent semester

Ställa tofflorna i farstun

Kilat vidare

 

Gått hädan

 

Sällat sig till sina förfäder

 

Kastat in handduken

 

Rullat ner rullgardinen

 

 

"De man inte skulle framkalla"

 

Gråben

Hin håle

 

Dramaturgi

"Anslaget" - Etablera en scen - Exposition

Berättandets "slalombacke"

Början

Slut

Mitt

Klimax

Kris

Exposition

Eller med andra ord

Den vanliga världen

Den nya världen

Den ovanliga världen

Komplikationer

Motgångar

Pauser

Upplösning

Flödesskrivning är en bra övning som kan fungera som uppvärmning inför annat skrivande. Det låter dina tankar vandra och kan verka förlösande på idéer som ännu inte formulerats.

 

Sätt pennan mot papperet och skriv utan avbrott i fem minuter. Strunta i stavning, grammatik och regler. Låt dina tankar och associationer flöda fritt.

Flödesskrivning

Idag ska vi arbeta med

 

KONSTVERK!

Titta på verket med en kritisk blick. 

Vad får den dig att tänka på?

Vad får den dig att känna?

Titta på färgval, komposition, motiv.

Hur tänkte konstnären/fotografen?

All's well if you end well..

Det var en gång...

Snipp, snapp, snut..

deck

By Bessemerbiblioteket

deck

  • 239
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket