Referenssystem

Harvard

Övriga källor

Bessemerbiblioteket

Med övriga källor menar vi här:

Virtuella källor

Intervjuer

E-postkontakter

Video/DVD

 

 

Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt få med liknande information som i en vanlig tryckt källa.

Tryckt källa

Virtuell källa

Namn på upphovsman

Namn på upphovsman

Vem/vilka står bakom informationen

(utgivningsår)

(Datum)

Titel/lar

Webbsidans namn, titel, förklarande rubriker

Ort

URL

Webbsida - virtuell källa

"En beräkning från år 2010 pekar på att alkohol orsakade en förlust av 84 000 friska levnadsår i Sverige (s.k. DALYs). Detta är mer än dubbelt så högt jämfört med narkotika, men hälften så högt som för tobak, och sätter alkohol på en åttonde plats av de tio riskfaktorer som orsaker mest sjukdomsbörda (10). Tre fjärdedelar av de förlorade friska levnadsåren drabbar männen."

Vem är upphovsman?

Vilken information är relevant?

På CAN:s sida så finns det referenser vilket  gör det enkelt att knyta citatet till den faktiska upphovsmannen.

(10) Agardh E. m.fl. (2014). Hur stor del av Sveriges sjukdomsbörda orsakas av alkohol, narkotika och to-baksrökning? – Kartläggning utifrån ”DALY-metoden” 1990–2010. Institutionen för folkhälsovetenskap. Stockholm: Karolinska Institutet.

Så här ska alltså källan se ut i förteckningen:

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning,

Fakta om Alkohol

 (2017-01-26)

Agardh E. m.fl. (2014). Hur stor del av Sveriges sjukdomsbörda orsakas av alkohol, narkotika och to-baksrökning? – Kartläggning utifrån ”DALY-metoden” 1990–2010. Institutionen för folkhälsovetenskap. Stockholm: Karolinska Institutet.

URL

Datum 1

Webbplatsens namn

Webbsidans
titel

Upphovet

Intervjuer

Kirsi Rutanen. (2011). [Telefonintervju]. 2011-09-30.

(Finns det anledning att hålla personens namn hemligt kan man skapa en profil:  skriva t.ex: Kvinna, 40 år)

 

Namn el Profil. (år). [vilken typ av intervju]. datum.

 

Har man upprepade telefonkontakter med samma källa anges datum per kontakttillfälle.

E-postkontakter

Rutanen, Kirsi. (2011). Angående projektarbete om adoptioner. [E-post]. 2011-11-08

 

Namn. (år). ärende. [vilken typ av kontakt]. datum.

DVD/VIDEO

Hotel Rwanda (2005). [DVD] Regi: Terry George. Swedish film

 

Titel. (år). [format]. Regissör: Filmbolag.

Copy of deck

By Bessemerbiblioteket

Copy of deck

  • 279
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket