Referenssystem

Harvard

Tryckta källor

 Bessemerbiblioteket

Harvardmodellen

(kallas även författare - år-stilen)

I din källförteckning ska du sortera dina källor efter första författarens efternamn.

Namnet ska inverteras.

 

Anders Andersson blir

Andersson, Anders.

 

Nu ska vi gå igenom hur du skriver

källförteckningar för tryckta källor och vad

som ska inkluderas.

Med tryckta källor menar vi information ur böcker, tidnings- och tidskriftsartiklar.

BOK

Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn, förnamn. (År). Titel. Upplaga (om ej 1:a uppl.). Förlagsort: Förlag.

TIDNINGSARTIKEL

 

Inkludera följande (om tillgängligt): Artikelförfattarens efternamn, förnamn. (datum). "rubrik". publikation. Dag och månad för artikeln.  artikelns sidnummer.

 

TIDSKRIFTSARTIKEL

 

Inkludera följande om tillgängligt: Artikelförfattares efternamn, förnamn. (datum). "rubrik". Publikation, Volym (Nummer): artikelns sidnummer.

Är det två författare till texten skall du använda och mellan författarna

 

Andersson, Anders och Bengtsson, Bengt. (2016)

 

Fler än två författare, använd den första författarens namn och skriv et al.(med flera)

 

Andersson, Anders et al. (2016)

 

Att en bok ställts samman av redaktör(-er) ska anges för samlingsverk/antologier i en parentes mellan redaktörens namn och utgivningsåret.

 

Andersson, Anders et al. (red.)

 

 

 

 

BOK

Andersson, Anders. (2016).

Jag är inte på riktigt. 2:a omarbetade uppl.

Sandviken: Nonsens förlag

 

TIDNINGSARTIKEL

Bengtsson, Bengt. (2016)

"Allt eller inget". Vahetterbladet. 27 juli, s. 2-3

 

TIDSKRIFTSARTIKEL

Conradsson, Conrad. (2016).

"Jag trodde jag kunde allt, men tji fick jag".

Kuriosa magasin. 5 (1):  27-32

Källhänvisningen

I din löpande text ska du referera till boken på följande sätt.

Enligt Anders Andersson (2016, s. 278-289) så finns det en känsla av tvivel inför verkligheten som han uttrycker i sin bok som har titeln "Jag är inte på riktigt".

Alternativ 1. Inom parentes, år, sidangivelse

Alternativ 2.

 

En känsla av dissociation kan yttra sig genom att verkligheten till sist känns overklig. (Andersson, 2016, s. 278-289)

"Med egna ord"

Tips!

 

Titta på hur bokens/tidskriftens post ser ut i en bibliotekskatalog.

 

Fråga din bibliotekarie/lärare

om du behöver hjälp.

Copy of deck

By Bessemerbiblioteket

Copy of deck

  • 299
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket