Litterära epoker

 

Bessemerbiblioteket

Antiken

Renässansen

Upplysningen

Realismen

Modernismen

Post-modernismen

Medeltiden

Ett sätt att se på historien är som en kronologisk linje som löper från då till nu.

Romantiken

Orsak - verkan

Tes - Antites - Syntes

Vi kan också tänka på tiden mer som en pendelrörelse.

Vinnaren

skriver

historien.

Medeltiden

Läskunnigheten i Europa sjönk efter antiken.

Böcker var dyra och svåra att tillverka.

ca . 500 - 1500

En munk i ett skriptorium

Ridderlighetskoden =

Att leva sitt liv så att det är ädelt och ärofullt.

 

"Fair Play"

Värdighet

Mod

Ärlighet

Artighet

Lojalitet

Ett feodalt samhällssystem.

Hövisk litteratur, hjälteepos och riddarromaner

 

Eleonora av Akvitanien

 

Kända litterära verk från medeltiden:

Rolandskvädet

Tristan och Isolde

Beowolf

Divina Comedia

 

Hildegard av Bingen - religiösa uppenbarelser

Den heliga Birgitta

Beowulf

ca. 700-1000

Renässansen

Ca. 1400 - 1700

Gutenberg - uppfann ca 1450

tryckpressen

Böcker kunde nu kopieras i en rask takt.

Böcker blev billigare och lättare att få tag på.

Skriftspråket stiliserades.

(Man var dock i Europa ovetande om att böcker tryckts på papper i Kina

i minst 1 000 år i och att metoden med lösa typer använts i mer än 400 år.)

Litteraturen - en del av konsten under Renässansen

Dramatiker som Shakespeare

och Marlowe

och lyriker som Petrarca

levde under denna epok.

 

Machiavelli skrev Fursten - sakprosa

Thomas Moore skrev Utopia - samhällskritik

 

Erasmus av Rotterdam skrev "Handbok för den kristne riddaren"- religiös handbok 

Leonardo Da Vinci

1452-1519

"En riktig renässansmänniska"

Den Vitruvianska mannen -1492 av Da Vinci

Människan i centrum

Shakespeare

1564-1616

Upplysningen "Förnuftets era"

Linné skrev Systema Naturae

Newton skrev Principia mathematica

Rousseau skrev Emile eller om uppfostran

Wollstonecraft sker Till försvar för kvinnans rättigheter

Upplysningen är hjärnans tidevarv

De första uppslagsverken skrivs.

Förnuft, intellekt, deduktionsförmåga

Varför? Ifrågasätt allt!

Kontroversiell!

Diderot

Voltaire

1694-1778

Fröna som planterades under upplysningen leder till vetenskapliga och teknologiska framsteg men också till nya tankar om rationalism och förnuft.

Tortyr och censur avskaffades i Preussen.

Österrikes kejsare arbetade för religiös tolerans

Upplysningens humanistiska tankegångar

ledde till revolutioner.

Vår moderna syn på romantik.

Fjösigt!

Längtan

Passion

Begär

Extas

Skräck
Terror

Galenskap
Raseri

Ångest

 

Den romantiska eran - mindre förnuft, mer...

Revolutioner och Industrialism - världen förändras.

Urbanisering och slumområden

Varför?

Beer street and gin Alley - Hogarth

Eskapism och drömmen om natur och ett enklare liv.

Den litterära stilen under den romantiska eran

Hjärtat först

Skönhet

Eskapism

Tillbaka till naturen

Känslighetens kult

Sturm und drang

Storm och längtan

 

Johann Wolfgang von Goethe

Lord Byron

1812 - 1818

En regnig sommar....1816

Villa Diodati, Genève

Mary Wollstonecraft Shelley

Frankenstein - 1818

Alla våra moderna genrer "uppstod" under romantiken: deckaren, science fiction-berättelsen, fantasy, äventyr, reseberättelsen, biografin, etc.

"Följetonger"

Bröderna Grimm
Jacob (1785-1863) Wilhelm (1786-1859)

samlade in folksagor

"Disneyfication" - romantisk (heterosexuell) kärlek och lyckliga slut.

Sagor har traditionellt sett fungerat uppfostrande, sedelärande och varnande.

 

Var vänlig, ödmjuk och tålmodig.

Att vara hjälpsam kan löna sig.

Själviskhet och fåfänga straffar sig.

Kvinnliga författare skriver

under manliga pseudonymer.

The Brontë sisters

"Bell"

Victoria Benedictsson

"Ernst Ahlgren"

Realismen och naturalismen - tillbaka till verkligheten!

Realismen och naturalismen vänder sig bort från den eskapism som rådde under romantiken, realisterna ville se livet som det var socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt.

Sluta drömma! Se livet som det är.

The stone breakers - Courbet

Den litterära stilen eftersträvade realism och vardaglighet, "vanliga människor". Händelser skulle kunna förklaras förnuftsmässigt och man skrev med stor detaljrikedom.

 

Emile Zola skrev Theresé Raquin

 

Gustav Flaubert skrev Madame Bovary

 

Carl Jonas Love Almqvist skrev Det går an

 

Fredrika Bremer skrev Hertha

 

Modernismen och postmodernismen

1900-1949 och 1950-talet till nutid

Världen blir mindre...

Tåg, Flygplan, Båtar

Vi förstår världen bättre...

Två världskrig på ett århundrade

Två och ett halvt?

Obligatorisk skolgång

Läskunnigheten ökar

Kvinnlig rösträtt

Mänskliga rättigheter

Klassresor

 

 

Detta påverkar naturligtvis de litterära strömningarna också.

 

August Strindberg Röda rummet och Fröken Julie

Edith Södergran Poesi

 

Franz Kafka Förvandlingen och Processen 

Marcel Proust På spaning efter den tid som flytt

 

Virgina Wolf Orlando och Ett eget rum

James Joyce Ulysses och Dubliners

Modernismen

Arbetarförfattare ca 1900 - nutid

Harry Martinson skrev Aniara och Nässlorna blomma

Moa Martinson skrev Mor gifter sig och Kvinnor och äppelträd

Ivar Lo-Johansson skrev Proletären och Statarberättelser

Sara Lidman skrev Tjärdalen

Anna Jörgensdotter skrev Bergets döttrar

Arbetarlitteratur eller proletärlitteratur är litteratur skriven av författare med arbetarbakgrund. Den skildrar arbetarklassens levnadsvillkor och utmärkande för arbetarlitteraturen är att den oftast har en stark förankring i socialistisk ideologi. Många av arbetarförfattarna var självlärda och saknade formell utbildning.

En amerikansk social och litterär rörelse som bildades under 1950-talet i konstnärskretsar som höll till i San Fransisco och Greenwich Village i New York.

Litterturen anses tongivande för den unga generationen. Stilen var existensiell, rörig och kreativ och det udda och annorlunda lyftes fram. 

Jack Kerouac På drift

Allen Ginsberg Howl

William S. Burroughs Den nakna lunchen

Beatniks

Det finns mycket få kvinnliga Beatniks. Det var svårare för kvinnor att anamma livsstilen och rörelsen har anklagats för att vara sexistisk.

Post-modernismen började som en reaktion mot modernismens strävan efter framsteg, objektivitet och förnuft. Litteraturen präglades av självreflektion, parodi, satir och tvetydighet.

Nedbrytandet av hög- och lågkultur är typiska inslag i post-modern litteratur.

Paul Auster skrev New York-trilogin

Italo Calvino skrev Under jaguarsolen

Vladimir Nabikov skrev Lolita

Judith Butler skrev Genustrubbel

Michel Foucault skrev Vetandets arkeologi och The order of things

Vad kommer sedan?

Världen blir ännu mindre...

Du kan bära den i din ficka!

Just nu pågår en oblodig revolution!

 

Pendeln svänger från ett sätt att leva till ett annat

 

och därför är det oroligt i samhället.

Människan är ett socialt djur.

Vi behöver fortfarande kunna kommunicera komplexa tankar och idéer

men gör det kanske på nya plattformar.

Vad kommer människor i framtiden kalla vår tid?

Ekonomiska tiden

Informationsåldern

IT-åldern

Plasticismen?

Återvinningseran

Vad tror du att det kommer att heta?

Storm och längtan 2.0

Så här har vi delat in de litterära epokerna:

Tack för att ni lyssnat!

Att kunna läsa och skriva kallas för "civilisationsmarkörer".

Att läsa och skriva är mänskliga drifter,

att förmedla komplexa tankar och idéer.

Vi kommunicerar för att

vi är sociala djur.

Det betyder inte att andra djur inte kommunicerar med varandra!

Vad "säger" grodan?

Bina gör en vingeldans

för att tala om var det finns pollen.

Vad var det första ordet som sades?

En teori är att språket utvecklades när man koordinerade jakt. En annan det som skedde strax efter jakten.

En annan teori hävdar att det var ljudet för "mamma" som var det första ordet.

Antiken

3000 f.Kr - 500 e.Kr

Det fanns en oral tradition,

retorisk skicklighet var viktig.

Läs- och skrivkunnigheten ökade när samhället genomgick en urbanisering.

Ca. 1/3 av befolkningen kunde läsa.

En antik amfiteater

Litterära epoker - författare och stil

By Bessemerbiblioteket

Litterära epoker - författare och stil

  • 388
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket