KLASSISKA

SAGOR &

MODERNA RETELLINGS

Bild: Threadless

Vad vi ska gå igenom idag:

 

Olika sätt att arbeta i skolan med temat

Hur tar man sig an en klassisk saga?

Moderna retellings

 

Genren populär

Vi har gott om resurser på temat (framförallt på engelska) 

Det finns många bra sätt att arbeta med det klassiska sagotemat i kombination med moderna retellings

 

Många elever saknar förförståelse om de klassiska sagorna. Viktig del av allmänbildning.

Retelling - återberättelse

Vi har sett en trend inom ungdomslitteraturen de senaste åren av retellings. Både på klassiska sagor och på klassiska figurer inom litteraturen.

Kanske är det lockelsen i att ta ett forum för varning och moral som traditionellt sett vänt sig just till unga och modernisera budskapet?

Förslag på olika sätt att arbeta med retellings och sagor som tema. 

Låta elever läsa en saga och en retelling och jämföra/analysera båda.

(Venn-diagram t.ex.)

 

Låta eleverna läsa en retelling och analysera vilken saga

de tror att boken baseras på/är inspirerad av.

 

Låta eleverna läsa en saga och utdrag ur olika retellings på den sagan.

Låta eleverna läsa en saga och se en retelling i filmform, arbeta med jämförande analys.

 

Låta eleverna skriva en egen version av sagan i novellform.

 

Låta eleverna läsa sagor och retellings och sedan skapa något i bild

eller filmform som tydligt signalerar vilken saga de tagit sig an.

Hur motsvarar detta målen i Gy2011?

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra.

 

  • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

- Ur centralt innehåll, engelska 6

Vad är en saga?

 

De flesta sagor följer den här berättelsestrukturen

 

  • Saga - fokus på äventyr och fantastik med en inbakad sensmoral. 
  • Myt - fokus på gudomligt skeende som förmedlas med hjälp av äventyr.
  • Fabel - fokus på sensmoral som berättas genom förmänskligade djur.

Karaktärerna i sagor är oftast platta, statiska och stereotypa. Med undantag från protagonisten förändras eller utvecklas de sällan under berättelsens gång. 

 

God 
Ond

 Magi eller trolldom.

Prinsar och prinsessor

Fattiga som blir rika i slutet

Svaga som vinner över översittare

Att saker inte är vad de ser ut att vara 

(Heterosexuell) kärlek

"lyckliga i alla sina dagar"

 

Vissa symboler återkommer i många sagor. Till exempel siffran tre - tre små grisar/bockar/björnar/önskningar osv

Vanliga motiv och teman:

Passiva prinsessor, aktiva prinsar och elaka styvmödrar

Kvinnor i vanmäktiga tillstånd är vanliga i de klassiska sagorna. (snövit faller i koma, Törnrosa faller i sömn, Rapunzel är inspärrad i ett torn, Tummelisa är liten, Sheherezade är fånge, Skönheten är fånge, Askungen är förslavad i sitt eget hem, sjöjungfrun kan inte tala, Rödluvan är lättlurad, prinsessan på ärten är överkänslig och det de alla drömmer om och som kan befria dem är att räddas av en man (ofta genom giftermål/kärlek).

 

Pojkar är oftast aktiva och drivande agenter när de är huvudpersoner i sagor. De är listiga eller tursamma och även om de finner en prinsessa eller gifter sig är det sällan huvudfokus i sagor med manliga huvudpersoner. Exempelvis Bockarna Bruse, De tre små grisarna, Den fula ankungen, pojken som åt ikapp med jätten och Kejsarens nya kläder.

 

En annan vanlig trope är den elaka styvmodern som återfinns i många

klassiska sagor. (Askungen, Snövit, Hans och Greta)

Tropes

Allegori - att berätta genom liknelser och symbolik är vanligt i de klassiska sagorna.

(Inom konst ofta symboler, som en lie eller ett timglas för döden t.ex.)

 

Moral och sensmoral har alltid varit en viktig del av sagor. Man har använt sagor och liknelser i uppfostrande och varnande syfte. 

 

Moralen i sagorna förändras i takt med att samhällets syn på vad som är rätt och fel/farligt eller opassande förändras.

 

Välkända sagor har ofta ett starkt symboliskt bildspråk. Vi kan många gånger känna igen en saga omedelbart, bara med hjälp av en bild, färg eller ett föremål.

 

 

Charles Perrault och bröderna Grimm samlade folksagor på 1700-talet och 1800-talet.

Tusen och en natt är en sagosamling med ursprung från Iran, Kina och Indien.

Eddan och Kalevala är samlingar av myter och hjälteepos från norden.

Aisopos sagor är en samling av fabler

med ursprung från antiken

 

Olika kulturer har liknande sagor.

Insamling av sagor

Disneyfication

Modern moralitet

Feminism, starka kvinnliga karaktärer

Retellings

Sagor i modern tappning

Låt oss använda sagan om Rödluvan som exempel. 

 

Den tidigaste versionen vi vet om nedtecknades på 1000-talet av en belgisk präst. 

 

De mest kända versionerna kommer från Charles Perrault och Bröderna Grimms sagosamlingar.

 

I modern tid har den återberättats för att passa in i vår förändrade syn på kvinnlig sexualitet och feministisk empowerment.

Analysera sagan med "fyrarutan"

Hur förstår vi Sagan om Rödluvan?

Sensmoralen är...

Lyssna på din mamma

Prata inte med främlingar

Allt är inte vad det ser ut att vara

Annat?

Den röda luvan symboliserar menstruation. När en flicka blivit kvinna måste hon akta sig för män som vill "sluka" henne.

"Barn, särskilt väluppfostrade vackra flickor, ska aldrig tala med främlingar ty de kan i sådana fall råka ut för att bli middagsmat för en varg. Jag säger varg, men det finns olika slags vargar. Det finns de som följer efter den charmanta, lugna, artiga, ödmjuka, trevliga och hjärtliga sortens flickor till deras hem eller på gatorna. Och tyvärr är det dessa vargar som är farligast av alla."

- Charles Perrault (Gåsmors sagor, 1697)

Vilka symboler finns i sagan?

Hur berättas Sagan om Rödluvan idag?

Förändra eller modernisera sensmoralen.

Vända på perspektivet, vem är ond - vem är god?

Berätta ur en annan karaktärs perspektiv, till exempel en av Askungens styvsystrar eller jägaren i Snövit.

Flytta handlingen till en ny miljö eller tid.

Låt djur bli människor och tvärtom.

 

 

 

Olika sätt att ta sig an en saga

Det går också att fokusera på sagans symbolik eller en central del i sagan och skapa utifrån det. 

Bokavsmakning del 1

By Bessemerbiblioteket

Bokavsmakning del 1

  • 160
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket