Introduktion till

akademiskt skrivande

 

Bessemerbiblioteket

Forskning - hur funkar det?

Forskningen kring kaffe gör hela tiden nya framsteg, och i början av 2016 släppte forskare vid Uppsala universitet en rapport som visar att kaffe påverkar kroppens biologiska ålder, kaffet gör oss yngre. Enligt de svenska forskarna, som utvecklat en ny metod att fastställa åldern hos en människa genom blodprov, (som mäter förekomsten av flertalet markörer för hjärtsjukdomar och cancer) kan 3 koppar kaffe om dagen minska din biologiska ålder med upp till 5,6 år.

2010 var forskarna inte lika säkra. Vissa studier visade på ökad risk för cancer, högt blodtryck, missfall, diabetes, magsår och hallucinationer. Det senare rönte uppmärksamhet i januari förra året när forskare på universitetet i Durham kom fram till att den som dricker mer än sju koppar kaffe om dagen oftare än andra känner närvaron av döda människor.

 

Så vem ska jag tro på
Tro på
Tro på när
Tro på när allt är såhär?
Och ingenting vi nånsin med nåt menar
Vem ska jag tro på
Tro på
Tro på när
Tro på när allt är såhär?
Jag hoppas ändå på ett lyckligt slut

- Di Leva

Forskning och den akademiska världen

Forskning är inte sökandet efter säkerhet!

 

Forskning ska vara relevant, upprepningsbar och redovisas

öppet och ärligt.

 

Den ska vara väl underbyggd med källor och dessa ska redovisas korrekt.

 

 

Förhållningssätt inom forskning

Kritiskt

Analytiskt

Korrekt

Faktainriktat

Strukturerat

Aktuellt och relevant

Underbyggt med referenser och källor

 

Vetenskaplig teori

Inom alla stora vetenskapliga forskningsfält finns det vedertagna teorier som du bör förhålla dig till när du skriver en uppsats.

 

En vetenskaplig teori är en formulering

(definitioner, påståenden, antaganden, och /eller modeller)

med den starkaste sannolikhetsgraden

som kan nås inom vetenskapen.

Till exempel: Big Bang teorin, Darwins evolutionsteori, Utvecklingsteori och Fyrkällsteorin. 

Vetenskaplig metod

Naturvetenskaplig metod: Att utgå från kvantitativ empiri och analys

Empirisk metod: Att samla och bearbeta fakta

Hypotetisk-deduktiv metod: Att utgå från en hypotes och sedan pröva den

Hermeneutisk metod: Att tolka och analysera olika texter

Källkritik: Att kritiskt granska källmaterial för att bedöma trovärdigheten

Vetenskaplig metod

Naturvetenskaplig metod: Att utgå från kvantitativ empiri och analys

Empirisk metod: Att samla och bearbeta fakta

Hypotetisk-deduktiv metod: Att utgå från en hypotes och sedan pröva den

Hermeneutisk metod: Att tolka och analysera olika texter

Källkritik: Att kritiskt granska källmaterial för att bedöma trovärdigheten

Vad är dålig forskning?

Att plocka och välja mellan resultaten

 

Att dra slutsatser från för litet underlag

 

Att inte ange källor

 

Att inte hålla anonymitet om man har garanterat detta


Är forskningsfrågan relevant?

 

1961: Fysiologen Ancel Keys presenterar fakta på att fett är farligt!

Han hade då valt och vrakat bland forskningsresultat om mättat fett och ignorerat det som inte stödde hans hypotes.

Cover Credit: BERNARD SAFRAN

1984: Det är kolesterolet i fett som är livsfarligt!

Läkare och dietister råder människor att undvika fett eftersom det leder till hjärtproblem och övervikt.

Cover Credit: ANDREW UNANGST

2014: Fett är bra för oss och vi borde äta mer av det!

Läkare och forskare är överrens om att fett är nyttigt men socker är farligt. Mättat fett orsakar inte hjärtproblem eller övervikt.

Cover credit: MITCHELL FEINBERG

Vi måste också utmana det

vi tror oss veta!

Hur många sinnen har människan?

 

Hur många månar har jorden?

Är jorden platt eller rund?

Jorden är en sfäroid

Jordens gravitation varierar geografiskt och påverkas av till exempel vind, strömmar och tidvatten.

Disposition/struktur

Det akademiska skrivandet följer en struktur som är specifik för varje typ av text som du ska framställa.

Det finns dock allmänna förhållningsregler.

 

Texten ska vara saklig, korrekt och opersonlig.

 

Den ska inte innehålla stavfel eller dålig grammatik

och tänk på att punktuera rätt.

 

 

Använd inte värdeladdade ord

"Det här är jättespännande att forska kring."

"Det var skitsvårt att hitta någon bra källa"

 

Använd inte vaga ord

"Man kan se att det finns en korrelation mellan"

 

Använd gärna fackbegrepp men

inte talspråk eller slang.

Ny tanke - nytt stycke

För att göra texten lättare att läsa använd principen ny tanke - nytt stycke.

 

Följ i övrigt den struktur som är lämplig för din typ av text. Normalt ser akademiska texter ut så här: Inledning, Syfte, Frågeställning, Huvuddel, Avslutning, Källor och Bilagor

Databaser

Vetenskapliga publikationer/tidskrifter

Peer reviewed

Logga in på Retriever via genvägen

på era skrivbord.

I artikeldatabasen kan man söka i svenska tidningar och utländska tidningar, även i låsta artiklar.

Det går att söka i artiklar som är fysiskt publicerade, virtuellt publicerade och i filmmaterial och sociala medier.

DiVA och Uppsatser.se

Diva - Digitala Vetenskapliga arkivet

Examensarbeten motsvarande B-nivå och uppåt, samt fristående uppsatser på C-nivå och uppåt.

uppsatser.se

Examensuppsatser från svenska högskolor och universitet.

Källhantering/referens

"Stå på giganternas axlar!"

"Om jag såg lite längre än andra så är det för att jag stod på giganternas axlar."

 

- Sir Isaac Newton

Källor och hur vi hanterar dessa

Allt du bygger kunskap på är en källa

och ska redovisas i ditt arbete.

I den löpande texten gör du en källhänvisning och i slutet av ditt arbete skall det finnas en alfabetisk förteckning över de källor du har använt.

 

Beroende på vilket referenshanteringssystem du

använder ser källhänvisningen olika ut.

Referenshanteringssystem

Oxford och Harvard

Noter

Namn, (år)

Resurser:

Copy of Copy of deck

By Bessemerbiblioteket

Copy of Copy of deck

  • 252
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket