MIK

Medie- och Informationskunnighet

 

Källkritik

Bessemerbiblioteket

Ja eller Nej

Vi kollar

En viktig aspekt av källkritik och källtillit är att ha

kunskaper och självinsikt

Har du koll på hur många siter du är aktiv på?

Har du samma lösenord på flera siter?

Är ditt lösenord mer än 11 tecken långt?

Har du tvåstegsverifikation på viktiga konton?

Byter du lösenord ofta?

Läser du det finstilta när du skapar ett konto online?

Terms of Service = TOS

 

"Lyssnar" din telefon på dig och ger dig riktad reklam?

 

 

Har du informationskanaler du känner att du kan lita på?

 

Gör du quizzes eller tester på sociala medier?

 

 

 

Deltar du i aktuella kampanjer och upprop på sociala medier?

 

Har du fyllt i en sådan här box?

 

 

Informationssökningär = Google?

 

 

Visste du att?

Ett lösenord som är 7 tecken långt hackas på 0.29 millisekunder.

När du verifierar att du inte är en robot så

kollas din internethistorik.

När du tar ett online quiz så samlas information om dig som sedan blir hårdvaluta.

Du kan begära att få ut dina Googledata.

Vår hjärna är utvecklad för att hantera denna typ av information

Fara!

Fly eller fäkta?

Nuförtiden utsätts den dagligen

för en  tsunami av data!

Hjärnan och arbetsminnet

Den här rådatan processas i hjärnan

och hamnar i arbetsminnet (korttidsminnet).

Majoriteten av informationen rensas ut när vi sover.

Det hjärnan utsätts för ofta hamnar i långtidsminnet

Vad åt du till frukost i tisdags?

Multitasking är en myt

Hjärnan fokuserar på en sak åt gången men 

är duktig på att snabbt skifta fokus.

När människor upplever att de gör många saker på en gång så är det hjärnan som portionerar ut uppmärksamhet och fokus fortfarande på en sak i taget men väldigt snabbt.

Riskerna med att vi har en tsunami av data som bombarderar oss med intryck är

att vi blir sämre på att skilja mellan det som är sant och falskt. (Hjärnan lefter efter faror.)

 

Vi blir informationströtta, det kan leda till

att vi slutar ta in nya perspektiv eller fakta.

 

Till sist kan vi hamna i en intellektuell isolering och i faktaresistens.

Faktaresistent?

Källkritik och Faraos grav

Källkritik har fyra kriterier och två principer

Syfte: Förförståelse och kontext

Vad? Vem? Hur?  Var? När? Varför?

Back

to

basic

Identifikation av källan

Upphovsman, tillkomstsituation, avsikt, sann eller falsk

Tidskriteriet

Upphovsmannens närhet i tid till den information källan förmedlar.

Beroendekriteriet

samstämmiga källors interna beroende av varandra.

Tendenskriteriet

Upphovsmannens intresse eller avsikt att påverka opinion i en bestämd riktning.

1.

4.

3.

2.

Beroende

Tidssamband

Äkthet

Tendens

Urval

Upphovsmannens val av källor och deras tendens,

även vad som har valts bort och hur det förändrar utsagan

Komplettering och risker

En utsaga måste även prövas mot mottagarens egen referensram och verklighetsuppfattning. Det vill säga har mottagaren  tillräcklig förförståelse för att kunna bedöma och tolka källan korrekt?

1.

2.

?

!

Kritiskt tänkande

 

I den ständiga informationsströmmen

kan det vara en utmaning att avgöra vad som

är korrekt och sant.

 

Att tänka kritiskt innebär att ta del av information och resonera oss till goda bedömningar och effektiv problemlösning.

 

Samtidigt som vi undviker fallgropar som rationalisering, fördomar och stereotyper.

 

 

Kritiskt tänkande

är grunden för den vetenskapliga metoden.

 

Där vi genom hypoteser och experiment kan testa idéer och göra nya upptäckter

 

 

Kritiskt tänkande är en färdighet

och kräver alltså övning.

 

 

Carol Collier Kuhlthau

Informationssökningsprocessen

Bilden av Sverige

Är det här en sann bild av Sverige tycker ni?

Foto: Janerik Henriksson/TT

Foto: Michaela Simoncini

Människans hjärna är utvecklad för att

sortera och kategorisera.

 

Därför fastnar vi ofta i rationaliseringar

och stereotypa bilder av verkligheten.

 

Det vi tror oss veta måste vi utmana!

 

Är frågan komplex måste vi acceptera ett komplext svar.

Nej, det är ingen sann bild av hela Sverige

Bilden av Sverige

Desinformation

Desinformation är en avsiktligt falsk eller missvisande information som ska nå en  specifik målgrupp med ett syfte.

"Betydande mängd desinformation och vilseledning i och utanför Sverige rörande covid-19"

- Mikael Tofvesson, MSB

Det vi tror oss veta måste vi utmana?

Hur många sinnen har människan?

Bensträckare!

Fråga att diskutera med varandra:

 

Var detta ny information eller repetition

av det du/ni redan visste?

Whois databaser

IIS-Stiftelsen

URL-kunskap

2 bokstäver = landskod

.se, .fi, .dk. no, .nu

3 bokstäver eller flera

.com, .org, .net, .edu, .gov, .info, .store

Storbritannien 

ox.ac.uk

independent.co.uk

Wikipedia vs. Metapedia

Ctrl + F 

Bildmanipulation

Källkritiskt verktyg: Reversed image search

 

Google, TinEye

Utgå från att alla bilder idag är manipulerade om inget annat anges. 

A message from Obama

Vad finns på nätet?

Desinformation

Deep fake/bildmanipulation

Vinklade budskap

Propaganda

Satir och Parodi

Reklam

Influencer content

Peer reviewed content

Databaser 

Den fria pressen

Statlig information

Vad är källtillit?

Vilka källor litar ni på på nätet?

 

Vilka tror ni eleverna litar på?

Hur lever vi i en värld där

 

ingen är överens

 

om vad som är sant eller falskt?

Vem i hela världen kan man lita på?

Samhällelig information

Public service

Wikipedia 

Encyklopedier

Krisinformation.se

Etc.

Stå på giganternas axlar!

Andra har gått före oss.

Stå upp för Vetenskap och forskning!

Vi litar på detta:

Emma Lindgren   Kirsi Rutanen

 

Bessemerbiblioteket

Kahoota med oss!

deck

By Bessemerbiblioteket

deck

  • 243
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket