Källkritik

Källtillit

Kompetensdusch 20/2 - 2020

 

Bessemerbiblioteket

"Källkritik Bas" är något vi har infört på Bessemer som en obligatorisk lektion för alla våra ettor.

 

Vi har också testat att prata och "göra" källtillit med tvåorna som en naturlig progression av källkritiken.

Dagens innehåll:

 

 

Källkritik

Källtillit

 

Lunch

 

Workshop

Förmedla vidare till andra

Diskussion.

 

Källkritik och Faraos grav

Källkritik har fyra kriterier och två principer

Syfte: Förförståelse och kontext

Identifikation av källan

Upphovsman, tillkomstsituation, avsikt, sann eller falsk

Tidskriteriet

Upphovsmannens närhet i tid till den information källan förmedlar.

Beroendekriteriet

samstämmiga källors interna beroende av varandra.

Tendenskriteriet

Upphovsmannens intresse eller avsikt att påverka opinion i en bestämd riktning.

1.

4.

3.

2.

Urval

Upphovsmannens val av källor och deras tendens,

även vad som har valts bort och hur det förändrar utsagan

Komplettering och risker

En utsaga måste även prövas mot mottagarens egen referensram och verklighetsuppfattning. Det vill säga har mottagaren  tillräcklig förförståelse för att kunna bedöma och tolka källan korrekt?

1.

2.

Hur gör vi:

Förmedlar till barn och unga

Förmedlar till äldre

Andra grupper -tillgänglighet

!

!

http://www.martinlutherking.org

iis.se

Nyckeln ligger i URL-kunskapen

När vi förstår språket blir vi bättre på att vara källkritiska.

URL-Kunskap

 

 

 

http://siochså/personal/anna.html

 

 

http://värd/fil/dokumentnivå

 

 

Landsdomäner - alltid 2 bokstäver

 

 

 

 

 

Toppdomäner - tre eller flera

.se, .fi, .no, .dk

.nu, .us

.com, .org, .net

.edu, .gov, 

.info, .store

Indexering

Analys av innehåll

Databas

Sökfrågan

Resultat

Rankande

algoritmer

Hämtar

Sänder

Webbsida - Web page

Indexering av hypertexten spelar roll

när vi söker i databaser.

 

Vi kan manipulera träfflistor med hjälp av specifika kommandon och Boolsk logik

 

 

till exempel med kommandon som:

 

site:

intitle:

allinurl:

"fras"

Algoritmer

Vi måste dock vara medvetna om hur algoritmerna påverkar våra sökningar...

och att vi kan välja sökmaskiner som inte använder sig av algoritmer som:

 

Duckduckgo 

Vad är en algoritm? 

En slags "att göra-lista" åt dataprogrammet.

OM det här händer, gör SÅ HÄR.

Programmeringsspråket tillåter inga tolkningar av användarens avsikt. Det är mycket exakt, men koden skrivs av människor och det är mänskligt att fela...

Databaser 

Obamas viktiga meddelande!

Deep fake-teknologi

Original

Edited

Bildkritik

Alla   bilder är manipulerade!

* om det inte uttryckligen står att de inte är det.

*

Exempel på äldre bildmanipulation:

Orginal

Hur kollar vi upp om en bild är "sann"?

Stämmer det här?

Är det han jag har chattat med?

Virala nyheter

Hur blir en nyhet viral? 

Hur kontrollerar man virala nyheter?

 

Viralgranskaren & Snopes

Riktade nyheter

Det kostar ca 500 kronor för att sprida en "nyhet" till 3800 människor på Facebook. Till exempel de som gillat Sandvikens kommun eller människor som profilerat sig som kulturella.

Webbsidor?

 

Vs.

 

Kommentatorsfält

Sociala medier

Slutna grupper

Online spel

Var sprids det mest "skit"?

Paus 5 minuter

Källtillit

Källkritik

Källkritiken behöver problematiseras

 

De som dras till konspirationsteorier anser sig vara "källkritiska" till samhällets institutioner och etablerad kunskap.

 

 

Extrema grupper och individer är definitivt informationskompetenta och kan använda nätet för att både rekrytera och sprida åsikter. 

 

 

Informationskompetent?

Anders Behring Breivik

I vår tid, de snabba klippens tid, så

misstas ofta sanningen med det som är spektakulärt och populärt.

 

De snabba klippen innebär att det inte finns utrymme för eftertänksamhet,

olika synvinklar eller djup.

 

 

 

Proffstyckare och hobby-journalister spelar på vårt invanda förtroende för pressen. Men de saknar ett redaktionellt öga och har inget åtagande gentemot pressetiska regler. 

Post-truth

 

2016 valdes ordet post-truth ut till "Årets ord" av Oxford dictionaries.

 

En 2.000 % ökning av användningen noterades jämfört med året innan!

 

 "Objektiva fakta har inte längre samma påverkan på sanningen som emotionella utspel."

 

 

Det är bland annat hans fel.

Det finns en ökad misstro för experter, vetenskapsmän och journalister.

 

Konspirationsteorier florerar på nätet.

 

Deep fake, fake news och cyberkrig är faktiska saker som vi måste förhålla oss till

"Sanningens sönderfall"

(truth decay)

 Fyra trender      i samhället som visar på "Sanningens sönderfall". (RAND 2018)

En ökad oenighet om fakta och tolkning av data där den samhälleliga konsensusen har utmanats.

En återkommande sammanblandning av fakta och åsikter där fakta ofta utmålas som åsikter för att därmed kunna ifrågasättas.

1.

2.

3.

4.

En tendens att ge större utrymme åt åsikter i samhällsdebatten istället för faktabaserade påståenden.

En minskande tillit till centrala informationskällor som till exempel myndigheter och massmedia, som tidigare setts som pålitliga faktakällor

Så vad kan vi göra åt detta?

Sluta dela!

"Facts are not permanent"

Utmana det vi tror oss veta!

Exempel: Är jorden platt eller rund?

Jorden är en knölig potatis?

Jorden är en sfäroid.

Stå upp för Vetenskap och forskning!

Stå på giganternas axlar!

Krama en journalist!

 

Stå på de fria mediernas sida!

Förstå vilka VI är i olika lägen!

Samhällsinstitutioner vs.

nån som tjänar pengar

Ha kunskap om hur gränssnittet människa och maskin fungerar?

Manipulation, gaslighting...psykologi

Hot, hat - Road rage

Skrivbordskrigare

Asshats

Försvara institutionerna!

 

Mer än nånsin måste vi försvara våra institutioner och bibehålla yrkesetiska principer (lektion 5).

Twenty lessons on Tyranny

Timothy Snyder (2017)

Skapa källtillit - förmedla? Utsöndra?

 

Ett förtroende

för samhällsinstitutioner 

och en förståelse för hur de fungerar.

 

Här ingår en inblick i arbetsmetoder

och yrkesetiska principer för grupper såsom: journalister, forskare, lärare.

 

En kunskap i vad dessa grupper producerar: artiklar, nyheter, rapporter etc.

 

Och varför inte...

 

Bibliotek och bibliotekarier

 

"Den femte statsmakten"

 

 

 

 

Det äldsta bibliotek vi känner till är biblioteket i Thebe som var aktivt för ca. 4000 år sedan. De metoder som bibliotekarierna där använde är samma som vi använder idag!

Så vårt yrkeskunnande har en lång historia

och oavsett medium.

 

Lertavlor, Papyrus, Pergamentrullar

Papper - ettor och nollor!

Vi har:

 

Kunskap om informationsvägar,

samhället och institutionerna.

Hur man lagrar, hanterar och återfinner information.

Hur databaser fungerar

MIK

Den fjärde basfärdigheten

Referenssamtal

Bemötande

Psykologi och pedagogik

 

Det här är inte snyggt

Ja eller Nej

Vi kollar

Har du koll på hur många siter du är aktiv på?

Har du samma lösenord på flera siter?

Har du delat något på nätet som du ångrat?

Är ditt lösenord mer än 11 tecken långt?

Har du tvåstegsverifikation på viktiga konton?

Byter du lösenord ofta?

Läser du det finstilta när du skapar ett konto online?

Har du mött hot eller hat på nätet?

Vem är jag på nätet?

Var och när är jag sårbar?

Kommunikation

Shopping

Banken

Spel

Arbete

Studier

Nyheter

Hobbies

Transport

Familjen

WORKSHOP

Workshop

 

ska de redovisa?

Säga vad de har tänkt på?

 

Att förmedla:

 

trygghet

korrekt information

kunskap

instruera

Diskussion till sist

deck

By Bessemerbiblioteket

deck

  • 427
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket