Oxford

Tryckta källor

Bessemerbiblioteket

Oxfordsystemet är ett förekommande system för källhänvisningar i en text.

 

Enligt Oxfordsystemet används noter med källreferenser. Noterna kan antingen placeras längst ned på sidan, så kallade  fotnoter, i slutet av varje kapitel eller avsnitt, eller (vanligast) samlas i ett särskilt avsnitt i slutet av verket, så kallade slutnoter.

 

Typografiskt skrivs notreferensen i upphöjt läge, exempelvis 1 för att hänvisa till den första noten.

- Wikipedia

Källhänvisning i Oxford

I den löpande texten består källhänvisningen av en upphöjd siffra efter meningen (en så kallad not) och längst ned på sidan av en fotnot i form av en siffra och den förklarande texten/eller en utförlig källhänvisning.

Exempel:

Frida Kahlo, egentligen Magdalena Carmen Frieda 1

 Kahlo y Calderón, född 6 juli 1907 i Coyoacán, Mexico City, död 13 juli 1954 i Coyoacán, Mexico City, var en mexikansk konstnär.

 Hon tillhörde även den postrevolutionära Mexicanidad-rörelsen, som syftade till att definiera en mexikansk identitet.2

_______________________________________

  1. ^ Hayden Herrera (1983/1993) Frida Kahlo – en konstnärs liv, Göteborg: Forum, ISBN 91-37-09651-6
  2. ^ [a b] Broude, Norma; Garrard, Mary D (1992). The Expanding Discourse: Feminism and Art History. sid. 399

Tre varianter

1. Du kan välja att skriva den fullständiga referensen i fotnoten och ibland räcker detta. Hör med din lärare om du även måste inkludera källförteckning.

 

2. Om källförteckning skall inkluderas lägg den längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor. Den ska vara alfabetisk ordnad efter författarens efternamn.

 

3. Om du skriver förkortad bibliografisk information i fotnoten ska du inkludera en källförteckning med fullständiga referenser.

Noter och fotnoter

 

Fotnoten kan innehålla fullständig bibliografisk information. Eller så kan den innehålla mer kortfattad information (författare, titel och sidnummer eller motsvarande).

 

Använder du samma källa så räcker det att från andra gången uppge författarens efternamn, titel och sidnummer.

 

Om du refererar till samma källa direkt efter varandra kan du skriva ”ibid.” (latin för ”samma”) och sidnummer (om annorlunda än vid föregående fotnot rörande samma källa).

Källförteckningen

Ska ligga längst bak i ditt arbete men före eventuella bilagor.

 

Det som skall ingå är

 

Författarens namn. Titel, Utgivningsort: Bokförlag. Utgivningsår

 

Rushdie, Salman. The ground beneath her feet. New York: Henry Holt, 1999.

På Bessemerbibliotekets webbsidor

hittar du Skrivarhjälp.

Copy of deck

By Bessemerbiblioteket

Copy of deck

  • 296
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket