Ekologi

Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och har funnits sedan 1947. Vi är också Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation. 

Vår vision är en värld med naturens bästa i centrum

Ett myller av liv är ett läromedel om biologisk mångfald producerat vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och WWF (Världsnaturfonden) och finansierat av Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

Korallrev.se har som syfte att beskriva och diskutera koraller och korallrev, människans behov av dem, varför och hur de är hotade, och vad vi gör och kan göra för att hjälpa dem.

Har samlat länkar om

ekologi och artvetenskap

Allt som ni bygger kunskap på är en källa oavsett om det är en bok, webbsida eller youtube-klipp.

Alltid när ni förhåller er till en källa så ska ni referera till den på ett korrekt sätt.

Använd referatmarkörer och skriv källhänvisningar.

Skrivarhjälp finns att få på

bibblans webbsidor.

Ekologi

By Bessemerbiblioteket

Ekologi

  • 162
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket